Liedsuggesties‎ > ‎

5e zondag door het jaar - C

Intredelied: 
    ZJ 562 Jezus die langs het water liep
    ZJ 756 Wij komen als geroepen
    ZJ 776 Stem die ons roept
Antwoordpsalm: 
    P 192 • download • beluister
    ZJ 540 Heer onze Heer
Alleluia-vers: ZJ 4g Uw woord is een lamp
Bij de bereiding van de gaven: ZJ 569 God die leven hebt gegeven
Communiezang: ZJ 776 Stem die ons roept
Slotlied: 
    ZJ 593 Ga in het schip
    ZJ 739 Als gij naar de woorden luistert

Gregoriaans: Graduale Romanum pg. 

TOELICHTING

Inhoudelijk aansluitend bij de evangelielezing:
 ZJ 562 Jezus die langs het water liep

De intredezang (562) is een aankondiging van het evangelie dat verhaalt over Jezus aan de oever

van het meer: “Jezus die langs het water liep en Simon en Andreas riep”. Algemener van inhoud is 776 Stem die ons roept, maar daar wordt de dynamiek van de eucharistie al ter sprake gebracht: “brood om te worden, wijn om te delen”.

Bij een viering in de morgen kan ook het lied 829 Nu ons het morgenlicht verschijnt gekozen worden. Zowel de thematiek van de roeping (“roept ons uw stem bij onze naam”) als de navolging van Jezus (“als wij vandaag de weg inslaan waarop uw Zoon is voorgegaan”) komen er in aan bod.

De antwoordpsalm sluit aan bij de gevoelens van huiver en eerbied uit de eerste lezing, maar met een accent op de dankbare verwondering om Gods aandacht, die de psalmist doet zingen: “Temidden van de engelen zing ik voor U, o Heer” (P 184) en “U wil ik loven, mijn God en koning” (P 192). Een alternatieve antwoordzang is vandaag 540 (Heer, onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig en hoe onzegbaar ons nabij) waarin ook de verwondering om Gods zorg doorklinkt.

Tussen haakjes: het eerste deel van de tekst van het Heilig uit het eucharistisch gebed gaat terug op het verhaal uit de eerste lezing. Eventueel kan dit een aanknopingspunt zijn voor de homilie, of voor het aanleren van een nieuw Heilig.

Als communielied past 756 Wij komen als geroepen, dat de fundamentele roeping van de christenen als “kinderen van het licht” overweegt. Een andere mogelijkheid vormt 739 Als gij naar de woorden luistert. Hierin wordt de band gelegd tussen het beluisteren van de schriftwoorden tijdens de eucharistieviering en de nieuwe levenswijze die er uit voortvloeit: “Als gij naar de woorden luistert die hier tot u zijn gezegd… wijzen zij de goede weg”.