Liedsuggesties‎ > ‎

4e zondag in de veertigdagentijd - A

Intredelied: 
    ZJ 931Hoe sprong mijn hart
    ZJ 544 Ik zal zolang ik leef
Antwoordpsalm: 
    P 28 • download • beluister • orgelbegeleiding
    ZJ 506 Mijn Herder zijt Gij
    ZJ 713 God is de Herder
Vers voor het evangelie: ZJ 3d Lof en eer zij U 
Bij de bereiding van de gaven: 
    ZJ 323 Oud het leven dat wij leiden
    ZJ 72 Attende Domine
Communiezang: 
    ZJ 559 De Heer heeft mij gezien
    ZJ 315 Wij roepen, Heer

Gregoriaans: Graduale Romanum pg. 108-11

TOELICHTING

Inhoudelijk aansluitend bij de evangelielezing:
    ZJ 559 De Heer heeft mij gezien

Het is een eeuwenoude traditie dat de intredezang van de halfvastenzondag Laetare zingt over de blijde opgang naar Jeruzalem en dit aan de hand van psalm 122, de geliefkoosde psalm van de pelgrims die opgingen naar de heilige Stad om er het paasfeest te vieren. Daarom onze intredezang 931: Hoe sprong mijn hart hoog op in mij toen men mij zeide: 'Gord u aan om naar des Heren huis te gaan … Jeruzalem dat ik bemin, we treden uwe poorten in.

Het Oude Testament stelt vandaag in de galerij van grote figuren de herdersjongen David centraal: de Heer kiest hem uit om zijn volk te weiden. Zo is David reeds een voorafbeelding van de Goede Herder, Jezus. Daarom biedt de liturgie als antwoordpsalm ook psalm 23 aan. Het keervers luidt: De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort (P 26-28). Liederen 506 Mijn herder zijt Gij, o mijn Heer, en 713 God is de Herder, bieden vertrouwde bewerkingen van deze psalm. Eventueel kan men hier ook lied 544 voorzien, waarin David zijn dankbaarheid uitzingt: Ik zal zolang ik leef, bezingen in mijn lied des Heren milde gunst …

Als overweging en naspel op het evangelie zingen wij de communiezang: De Heer heeft mij gezien en onverwacht ben ik opnieuw geboren en getogen. Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht, gaf mij een levend hart en nieuwe ogen (559). Als de woorddienst en vooral de homilie ons voeren tot een punt waarin wij onszelf herkennen in de blindgeborene en onszelf door de Heer aangeraakt en genezen weten, dan zullen wij inderdaad voluit en met een dankbaar hart kunnen zingen tot de Heer die ons nieuwe ogen geeft en die weldra in de duisternis van de paasnacht voor ons weer het licht ontsteekt van de paaskaars.