Liedsuggesties‎ > ‎

4e zondag in de advent - A

Intredelied: 
    ZJ 124 Bevrijd ons
    ZJ 68 Rorate caeli
    ZJ 111 Geen kracht meer om te leven
Antwoordpsalm: 
    P 32 • download • beluister • orgelbegeleiding
    ZJ 104 Kom tot ons, de wereld wcaht
Alleluia-vers: ZJ 3a Bereidt de weg des Heren
Bij de bereiding van de gaven: 
    ZJ 109 Er komt gehoor voor onze nood
    ZJ 204 Al wie dolend in het donker
Communiezang: 
    ZJ 121 O kom, o kom, Immanuel
    ZJ 126 Als die Koning zal verschijnen
    ZJ 128 Wij zingen door de tranen heen

Gregoriaans: Graduale Romanum pg. 34-37

TOELICHTING

Inhoudelijk aansluitend bij de eerste lezing:
    ZJ 115 De nacht loopt ten einde (str 1,5,6)
    ZJ 109 Er komt gehoor voor onze nood

Op de Rorate-zondag zingen wij als intredezang vanzelfsprekend lied 124 Bevrijd ons, Heer en dan mag alleszins de derde en de laatste strofe niet vergeten worden: ‘Schep moed, mijn volk, ik zal u vertroosten ... Ik kom naar u toe, Ik zal u redden.’ Men kan ook de oorspronkelijke Latijnse versie zingen, onder nr. 68, of lied 111 Geen kracht meer om te leven, dat op het Rorate is geïnspireerd.

De profetie van de eerste lezing over de Immanuel - God met ons – loopt uit op de uitnodiging van antwoordpsalm 24: ‘Open de poorten voor de koning der glorie’ (P 32-33).

Men kan ook kiezen voor lied 104 als antwoordzang, met de dringende bede: ‘Kom tot ons, de wereld wacht. Heiland, kom’. Andere mogelijkheden zijn: 102 Heer, wij roepen om erbarmen of 109 Er komt gehoor voor onze nood.

Het lied van de kerstnoveen, O kom, o kom Immanuel (121), kan men vandaag als communiezang zingen, liefst volledig. Zo dicht bij Kerstmis kan deze beroemde samenvatting van de O-antifonen eigenlijk niet achterwege blijven. Wenst men dit lied vandaag reeds een plaats te geven na de tweede lezing in plaats van het alleluia, dan kan men hier een ander lied programmeren dat past bij het einde van de advent: 103 Ik heb mijn hart tot U geheven, 126 Als die koning zal verschijnen of 128 Wij zingen door de tranen heen.