Liedsuggesties‎ > ‎

4e zondag door het jaar - B

Intredelied: 
    ZJ 539 Dit lied gaat over Jezus (vooral str. 1,7,10)
Antwoordpsalm: 
    P 123 • download • beluister  orgelbegeleiding
    ZJ 537 God heeft gesproken in de tijd
Alleluia-vers: ZJ 4h Uw woorden, o Heer
Bij de bereiding van de gaven: 
    ZJ 531 God die ons heeft voorzien
    ZJ 773 Uw woord, Heer, heeft een wond're kracht
Communiezang: 
    ZJ 739 Als gij naar de woorden luistert
    ZJ 759 Heeft niemand U gezien?

Gregoriaans: Graduale Romanum pg. 268-271

TOELICHTING

Inhoudelijk aansluitend bij de eerste lezing:
    ZJ 739 Als gij naar de woorden luistert 

Inhoudelijk aansluitend bij de evangelielezing:
    ZJ 539 Dit lied gaat over Jezus 

Een zondag van grote verbazing omwille van die nieuwe profeet, Jezus, die gezagvol een nieuwe leer voorhoudt. De man van Nazaret wekt verwondering. Zijn faam verspreidt zich uiterst snel. Daarom als intredezang: Dit lied gaat over Jezus (539) Het dorp waar Hij vandaan komt, is klein, heet Nazareth. Zijn naam (“zijn faam” zegt het evangelie) is tot hiertoe doorverteld.

De eerste lezing heeft het over de profeten die God zendt. Er komt een nieuwe Mozes. God legt hem zijn eigen woorden in de mond. Het volk moet daarom naar hem luisteren. De antwoordpsalm, met verzen uit ps. 95, roept in de laatste strofe de woestijntocht op, waarbij het volk niet wou luisteren naar Mozes. Vandaar het keervers: Luistert heden naar Gods stem; weest niet halsstarrig (P 123-124-125). Een mogelijk alternatief is lied 537: God heeft gesproken in de tijd, Hij heeft zijn woord gezonden …Waar Hij gehoord wordt en verstaan, doet Hij de armen hopen. Hiermee grijpt men al vooruit op de evangelielezing.

In het communielied 739 Als gij naar de woorden luistert wordt eigenlijk de oproep hernomen uit het boek Deuteronomium om naar Gods Woord te luisteren. Ofwel kan men met lied 759 Heeft niemand U gezien de idee onderstrepen dat er geloof en ontvankelijkheid nodig is om Christus te (h)erkennen, in de tekens van de liturgie en in het dagelijkse leven.