Liedsuggesties‎ > ‎

4e Paaszondag - A

Intredelied: 
    ZJ 572 De aarde is vervuld
    ZJ 776 Stem die ons roept
Antwoordpsalm: 
    P 28 • download • beluister • orgelbegeleiding
    ZJ 506 Mijn Herder zijt Gij
    ZJ 713 God is de Herder
Alleluia-vers: ZJ 4e Ik ben de goede Herder
Bij de bereiding van de gaven: 
    ZJ 405 Christus is verrezen (vooral str. 1+2)
    ZJ 420 Aan wat op aarde leeft
Communiezang: 
    ZJ 702 De Heer die leeft
    ZJ 728 U kennen, uit en tot U leven (str. 1,6,7)

Gregoriaans: Graduale Romanum pg. 222-225

TOELICHTING

Inhoudelijk aansluitend bij de tweede lezing:
    ZJ 360 Christus heeft voor ons geleden

Inhoudelijk aansluitend bij de evangelielezing:
    ZJ 702 De Heer die leeft
    ZJ 506 Mijn Herder zijt Gij
    ZJ 713 God is de Herder
    ZJ 728 U kennen, uit en tot U leven (str. 1,6,7)

Als intredezang kan men opnieuw een lied kiezen dat aansluit bij het gregoriaanse introïtus: De aarde is vervuld van goedertierenheid (572). Ofwel kan men het thema van roepingenzondag al laten klinken met 776 Stem die ons roept. In het evangelie is er sprake van de herder die zijn schapen bij de naam roept.

Het beeld van de herder wordt al helemaal aangekondigd in de antwoordpsalm 23, met als keervers: De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort (P 26-29). Petrus getuigt in de Handelingen dat de Heer leeft, dat er bij Hem toekomst is en dat Hij zorg voor ons draagt. Vanaf de christelijke oudheid heeft men de verrezen Heer heel graag voorgesteld als de Herder die waakzaam en zorgend onder ons aanwezig blijft, ons geleidt en bemoedigt, ons voedt, laaft en zalft. Zingt Jubilate biedt bewerkingen van psalm 23, die hier als alternatief passen: 713 God is de Herder, 506 Mijn Herder zijt Gij.

Ter inleiding op het evangelie zingen wij op deze zondag ofwel het alleluia-vers 4e, ofwel de tweede strofe van 405: “Herder van de schapen, noem ons bij onze namen”.

Voor de communiezang kan men - aansluitend bij het beeld van de Herder dat deze zondag overheerst - opnieuw de herderspsalm nemen: Mijn herder zijt Gij (506). Ook passend vandaag is lied 702 De Heer die leeft, geleidt en hoedt (Hier zingt men best alle strofen) of enkele strofen (waaronder zeker de 6de) van lied 728: U kennen, uit en tot U leven.