Liedsuggesties‎ > ‎

3e zondag in de advent - A

Intredelied: 
    ZJ 119 Verblijdt u in de Heer
    ZJ 104 Kom tot ons, de wereld wacht
Antwoordpsalm: 
    P 64 • download • beluister
    P 65 • download • beluister
    ZJ 537 God heeft gesproken in de tijd
Alleluia-vers: ZJ 3a Bereidt de weg des Heren
Bij de bereiding van de gaven: 
    ZJ 68 Rorate caeli
    ZJ 124 Bevrijd ons
Communiezang: 
    ZJ 105 Omdat Hij niet ver wou zijn
    ZJ 120 Gij zijt een mensenzoon
    ZJ 132 Gij zijt de wereld aangekondigd
Slotlied: ZJ 108 Op een God die door de eeuwen

Gregoriaans: Graduale Romanum pg. 21-24

TOELICHTING

Inhoudelijk aansluitend bij de eerste lezing:
    ZJ 115 De nacht loopt ten einde (str 1+4) 
Inhoudelijk aansluitend bij de tweede lezing:
    ZJ 68 Rorate caeli
    ZJ 124 Bevrijd ons
Inhoudelijk aansluitend bij de evangelielezing:
    ZJ 131 Bode die zijn weg bereidde

Dat de advent een tijd van grote vreugde is, moge vooral op deze Gaudete-zondag blijken. Kunnen we dan anders beginnen dan met de intredezang 119 Verblijdt u in de Heer? Zoals op de vorige zondagen in deze tijd van vreugde en hoop om de komst van de Heer, lezen we een visioen van Jesaja. Hij laat de Heer zelf aan het woord, die belooft dat woestijn en steppe zich zullen verheugen, dat de ogen van de blinden open zullen gaan en de oren van de doven geopend worden, dat de lamme zal springen als een hert. Het keervers van antwoordpsalm 146 verwoordt dan de smekende vraag van de gelovigen die uitzien naar hulp: ‘Kom, Heer, om ons te redden’ (P 63-64). Als alternatief kan men ook 537 zingen, dat de sfeer van de eerste lezing opneemt: God heeft gesproken in de tijd. In de tweede strofe luidt het: ‘Waar Hij verhoord wordt en verstaan, doet Hij de armen hopen, de steppe komt in bloei te staan, de dorre twijg gaat open’. Andere mogelijkheden zijn lied 726 De Geest des Heren is op Hem, dat de aandacht richt op de dienstknecht van God, die het goede nieuws meldt (zie ook het vers voor het evangelie), of zelfs lied 110 Als groen dat in de wintertijd, waarvan de eerste strofe reeds de tweede lezing uit de Jakobusbrief aankondigt.

Het evangelie van deze derde zondag biedt steeds een confrontatie tussen de voorloper Johannes en ‘Hij die komen moet’. Zo horen wij vandaag in het evangelie Johannes’ vraag: ‘Zijt Gij de komende of hebben wij een ander te verwachten?’ Deze vraag is toonaangevend voor de liturgie van deze zondag. Als communiezang kan men daarom kiezen tussen 105 Omdat Hij niet ver wou zijn (vooral het refrein sluit aan bij het evangelie: ‘Midden onder u staat Hij die gij niet kent’), 120 Gij zijt een mensenzoon, of 132 Gij zijt de wereld aangekondigd. Inderdaad, de advent houdt niet op te zingen over de Komende, maar elke eucharistieviering herinnert er ons ook weer aan dat Hij reeds midden onder ons staat, dat Hij ons door zijn aanwezigheid doet herleven.