Liedsuggesties‎ > ‎

3e Paaszondag - C

Intredelied:  
    ZJ 401 Zingt Jubilate voor de Heer
Antwoordpsalm: 
    P 46 • download • beluister
Psalmlied: 
    ZJ 408 Naam van Jezus, nu verheven
Alleluia-vers: 
    ZJ 3f Verheugt u allen
    ZJ 4b Ik ben de verrijzenis 
Bij de bereiding van de gaven: 
    ZJ 422 Kondigt het jubelend aan
Communiezang: 
    ZJ 403 Gij zijt in glans verschenen
    ZJ 813 Wat God doet, dat is welgedaan
Slotlied: 
    ZJ 405 Christus is verrezen
    ZJ 443 Christus is uit de dood verrezen
    ZJ 593 Ga in het schip

Gregoriaans: Graduale Romanum pg. 219-222

TOELICHTING

Inhoudelijk aansluitend bij de evangelielezing:
    ZJ 593 Ga in het schip

Voor de meeste paaszondagen hebben we in ons zangboek een intredezang die inhoudelijk helemaal geïnspireerd is aan de overeenkomende gregoriaanse introïtus waarvan het beginwoord vaak gewoon gebruikt werd als aanduiding voor deze zondagen. Zo is de intredezang van deze Jubilate-zondag uiteraard 401: Zingt Jubilate voor de Heer.

Aansluitend bij het getuigenis van de eerste apostel, Petrus, toen men de apostelen verbod gaf in naam van Jezus onderricht te geven, en vooral aansluitend bij de slotzin van deze perikoop, vermeldend dat de apostelen verheugd waren smaad te lijden omwille van Jezus' naam, zingen wij als antwoordzang: Naam van Jezus, nu verheven... om een leidsman ons te geven (408).

Voor het Alleluiavers na de tweede lezing kan de derde strofe van 405 met bijhorend refrein het best het evangelie van deze zondag inleiden (vgl. derde strofe). Andere mogelijkheid is nr. 424, strofen 1 en 6.

Als communielied hernemen we dan weer hetzelfde nummer 405Christus is verrezen dat in zijn onderscheiden strofen al de grote verrijzenisverhalen aan elkaar rijgt. Maar een tweede en meer typische keuze als communiezang bij dit zondagsevangelie is het lied Ga in het schip, zegt Hij, steek van het strand. Vaar tegen wind en tij (593).