Liedsuggesties‎ > ‎

3e Paaszondag - A

Intredelied: 
    ZJ 401 Zingt Jubilate voor de Heer
    ZJ 422 Kondigt het jubelend aan
Antwoordpsalm: 
    P 13 • download • beluister
    ZJ 408 Naam van Jezus
Alleluia-vers: ZJ 4k Heer Jezus, ontsluit voor ons de Schriften
Bij de bereiding van de gaven: 
    ZJ 535 Het brood, het goede brood
    ZJ 407 In eigen kracht verrezen
Communiezang: 
    ZJ 405 Christus is verrezen (vooral str. 3+4)
    ZJ 444 Gij volgt ons uit Jeruzalem

Gregoriaans: Graduale Romanum pg. 219-222

TOELICHTING

Inhoudelijk aansluitend bij de tweede lezing:
    ZJ 408 Naam van Jezus

Inhoudelijk aansluitend bij de evangelielezing:
    ZJ 405 Christus is verrezen (vooral str. 3+4)

Voor de meeste paaszondagen hebben we in ons zangboek een intredezang die inhoudelijk helemaal geïnspireerd is op de overeenkomende gregoriaanse introïtus waarvan het beginwoord vaak gebruikt werd als aanduiding voor deze zondagen. Zo is de intredezang van deze Jubilate-zondag uiteraard 401: Zingt Jubilate voor de Heer.

Met antwoordpsalm 16 hernemen we het citaat van Petrus in zijn redevoering op Pinksteren, waar hij deze psalm interpreteert als een aankondiging van Jezus’ dood en verrijzenis. De keerverzen P 12-13 vragen met vers 11 van de psalm: “Wijs ons, Heer, de weg van het leven”. Als alternatief kan men lied 408 zingen, dat ook aansluit bij het getuigenis van Petrus over Jezus, de Nazareeër die door God ten leven is gewekt: Naam van Jezus, nu verheven boven alle namen uit.

Het alleluia-vers 4k herneemt letterlijk de tekst die in het lectionarium is voorzien. Men kan natuurlijk ook de derde strofe van lied 405 zingen als inleiding op het evangelie.

Ditzelfde lied kan ook - zoals op Pasen en Beloken Pasen - hernomen worden als communiezang maar dan in zijn geheel gezongen (405). Zo wordt opnieuw in de 3de strofe de band gelegd met het Emmaüsevangelie van deze zondag. Ook lied 444 Gij volgt ons uit Jeruzalem, kan passen op dit moment. De tekst van Willem Barnard is geschreven op een gregoriaanse hymne-toon.