Liedsuggesties‎ > ‎

33e zondag door het jaar - A

Intredelied: 
    ZJ 556 Wachters van de tijd
    ZJ 591 Mensen, wij zijn geroepen
Antwoordpsalm: 
    P 175 • download • beluister
    ZJ 756 Wij komen als geroepen 
Alleluia-vers: ZJ 4h Uw woorden, o Heer
Bij de bereiding van de gaven: 
    ZJ 526 Al wat er nodig is
Communiezang: 
    ZJ 927 De Heer verschijnt te middernacht
    ZJ 929 Het einde aller dingen

Gregoriaans: Graduale Romanum pg. 366-370

TOELICHTING

Inhoudelijk aansluitend bij de tweede lezing:
    ZJ 756 Wij komen als geroepen

Inhoudelijk aansluitend bij de evangelielezing:
    ZJ 927 De Heer verschijnt te middernacht

We naderen het einde van het kerkelijk jaar, en de lezingen beginnen uitdrukkelijk op te roepen tot waakzaamheid. Als intredezang suggereren we daarom: Wachters van de tijd, licht zal in uw ogen stralen ...  Maak de tafel klaar want de Bruidegom komt spoedig (556). Deze laatste strofe zou men eventueel kunnen hernemen na het evangelie of bij de bereiding van de gaven.

In aansluiting bij de lofzang op de sterke vrouw uit het boek Spreuken ligt psalm 128 voor de hand als antwoordpsalm. Het keervers is een zaligspreking: Gelukkig die godvrezend zijt (P 175-176). Een alternatieve antwoordzang is hier 756 Wij komen als geroepen. Daarin wordt de thematiek van de tweede lezing voorbereid: getekend voor ons leven als kind’ren van het licht, gezaaid op hoop van zegen, de dag als vergezicht.

De communiezang 927 vormt een echo op de evangelielezing, vooral dan in de derde strofe: De Heer verschijnt te middernacht ...  Wie waakt er als een trouwe knecht, zijn Meester toegedaan ...