Liedsuggesties‎ > ‎

32e zondag door het jaar - A

Intredelied: 
    ZJ 927 De Heer verschijnt te middernacht
    ZJ 756 Wij komen als geroepen
Antwoordpsalm: 
    P 84 • download • beluister
    ZJ 113/114 Naar U gaat mijn verlangen
Alleluia-vers: ZJ 4j Maak ons hart ontvankelijk, Heer.
Bij de bereiding van de gaven: 
    ZJ 715 Gij komt tot ons, gans onverwacht
    ZJ 569 God die leven hebt gegeven
Communiezang: 
    ZJ 753 Zolang wij ademhalen
    ZJ 818 Dat het licht

Gregoriaans: Graduale Romanum pg. 363-366

TOELICHTING

Inhoudelijk aansluitend bij de evangelielezing:
    ZJ 927 De Heer verschijnt te middernacht

Vooral in de Matteüs-serie van de driejaarlijkse evangeliecyclus is het opvallend hoe de laatste zondagen heel duidelijk een eigen karakter hebben. Zij worden overheerst door de lezing van de eschatologische rede uit Matteüs, hoofdstuk 25. Deze laatste zondagen vormen een duidelijke overgang naar de advent: de oproep tot waakzaamheid en de verwachting van de wederkomst van de Heer staan op de voorgrond.

De eerste keuze voor de intredezang vandaag is: De Heer verschijnt te middernacht (927). Het is een mooie en duidelijke aankondiging van het evangelie van deze zondag. Ofwel – als men dit lied liever bij de communie voorziet – kan men de viering bijvoorbeeld openen met lied 756, Wij komen als geroepen en aan het licht gebracht.

Het verlangend zoeken naar de wijsheid, zoals de eerste lezing dit verwoordt, wordt in de antwoordpsalm hernomen: ook daar is er sprake van hunkering en dorst naar God. P 83 luidt: God, mijn God, naar U blijf ik zoeken, mijn ziel dorst van verlangen naar U. Men kan als alternatief ook één van de beurtzangen 113 of 114 voorzien: Naar U gaat mijn verlangen, Heer. Deze liederen geven ook de sfeer weer van de rusteloze zoeker naar de Wijsheid waarover de eerste lezing spreekt: Maak mij, Heer, met uw wegen vertrouwd, zet mij op het spoor van uw waarheid.

 Als communiezang past vandaag lied 753 Zolang wij ademhalen. Dit lied laat duidelijk doorklinken dat de waakzaamheid van de christen een avontuur is van pogen en tasten, waarbij we Gods kracht en ook de andere gelovigen nodig hebben om te volharden: al is mijn stem gebroken, mijn adem zonder kracht, het lied op and’re lippen draagt mij dan door de nacht.