Liedsuggesties‎ > ‎

2e zondag in de veertigdagentijd - A

Intredelied: 
    ZJ 403 Gij zijt in glans verschenen
    ZJ 776 Stem die ons roept
Antwoordpsalm: 
    P 56 • download beluister
    ZJ 572 De aarde is vervuld
Vers voor het evangelie: ZJ 3d Lof en eer zij U
Bij de bereiding van de gaven: 
    ZJ 322 Uit Oer is Hij getogen
    ZJ 301 Veel hoger dan Abraham klom
Communiezang: 
    ZJ 720 Door de wereld gaat een woord
    ZJ 325 Die in de hoogte woont
    ZJ 442 Staat op en weest niet bang

Gregoriaans: Graduale Romanum pg. 88-90

TOELICHTING

Inhoudelijk aansluitend bij de eerste lezing:
    ZJ 322 Uit Oer is hij getogen (vooral str. 1,2,6)
    ZJ 720 Door de wereld gaat een woord

Inhoudelijk aansluitend bij de evangelielezing:
    ZJ 325 Die in de hoogte woont

De intredezang 403 kondigt reeds het paasvisioen aan van het evangelie. Het is niet verwonderlijk dat dit lied al aan het paasrepertorium is ontleend: Gij zijt in glans verschenen, verschenen voor altijd. Hoe ook in dood verdwenen, ons straalt uw heerlijkheid.

Het Oude Testament is aan zijn tweede etappe toe, met het roepingverhaal van Abram. Antwoordpsalm 33 verwoordt het vertrouwen van onze vader in het geloof. In het keervers sluiten wij ons bij hem aan: Geef ons Heer, uw barmhartigheid zoals wij op U vertrouwen (P 56). Men kan als alternatieve antwoordzang ook het bekende Abrahamlied kiezen: Uit Oer is hij getogen, aartsvader Abraham om voortaan te geloven in ’t land van Kanaän (322). Vooral de tweede strofe gaat in op de roeping van Abraham, maar dit is een lied dat op deze zondag in zijn geheel gezongen kan worden.

De acclamatie 3d Lof en eer zij U, bedoeld als vervanging van het alleluia in de veertigdagentijd, herneemt vandaag en de volgende drie zondagen de tekst uit het lectionarium.

Als communiezang kan men nog een echo voorzien op de eerste lezing, met het lied 720 Door de wereld gaat een woord … Breek uw tent op, ga op reis naar het land dat ik u wijs. Dit is dan meteen een opstap voor het zendingsmoment. Eventueel kan men ook – liefst dan tijdens de communieprocessie zelf omwille van strofe 2 – lied 776 zingen: Stem die ons roept. Ofwel kan men nog een lied zingen dat teruggrijpt naar het evangelie over de gedaanteverandering: Die in de hoogte woont, sprak uit de wolkkolom (325).