Liedsuggesties‎ > ‎

2e Paaszondag - C

Intredelied: 
    ZJ 416 Nu moet gij allen vrolijk zijn
    ZJ 446 Om Christus die verrezen is
    ZJ 415 Looft God de Heer 
Antwoordpsalm: P 156 • download • beluister
Psalmlied: ZJ 413 Dit is de dag
Alleluia-vers: 
    ZJ 3f Verheugt u allen
    ZJ 4k Heer Jezus, ontsluit voor ons de Schriften
Bij de bereiding van de gaven: 
    ZJ 404 Juicht Jahweh toe
Communiezang: 
    ZJ 518 Laat ieder 's Heren goedheid prijzen
    ZJ 405 Christus is verrezen
    ZJ 442 Staat op en weest niet bang

Gregoriaans: Graduale Romanum pg. 216-219

TOELICHTING

Inhoudelijk aansluitend bij de evangelielezing:
    ZJ 518 Laat ieder 's Heren goedheid prijzen

Het is op deze Beloken Pasen nog evenzeer Pasen als acht dagen terug. Naast de intredeliederen van vorige zondag wijzen wij nu ook naar 416 Nu moet gij allen vrolijk zijn of 427 Laat groot en klein nu vrolijk zijn of 446 Om Christus die verrezen is.

We hernemen vandaag psalm 118 als antwoordpsalm, ditmaal met de bijhorende keerverzen P 156 en P 157: Breng dank aan de Heer want Hij is goedgunstig. Men ook als alternatief ook  lied 413 Dit is de dag hernemen of lied 518 Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen (strofen 1, 6, 8, 9).

Ter inleiding op het evangelie (na de tweede lezing) kan men één van de gesuggereerde verzen van paaszondag hernemen. Een andere mogelijkheid is dat men als Alleluia-vers de vierde strofe van 405 zingt met het refrein of de eerste strofe van 415, ook met het refrein.

Lied 405 kan dan hernomen worden als communiezang, hetzij in zijn geheel, hetzij tenminste tot en met de vierde strofe.  Lied 442 kan verbonden worden met het evangelie over Thomas: Staat op en weest niet bang. Hij heeft ons aangeraakt…