Liedsuggesties‎ > ‎

2e Paaszondag - A

Intredelied: 
    ZJ 416 Nu moet gij allen vrolijk zijn
    ZJ 406 Kondig het aan
    ZJ 415 Looft God de Heer
Antwoordpsalm: 
    P 156 • download • beluister
    ZJ 518 Laat ieder 's Heren goedheid prijzen (str. 1,6,8,9)
Alleluia-vers: ZJ 3f Verheugt u allen
Bij de bereiding van de gaven: 
    ZJ 413 Dit is de dag
    ZJ 443 Christus is uit de dood verrezen
Communiezang: 
    ZJ 405 Christus is verrezen
    ZJ 442 Staat op en weest niet bang

Gregoriaans: Graduale Romanum pg. 216-219

TOELICHTING

Inhoudelijk aansluitend bij de evangelielezing:
    ZJ 405 Christus is verrezen (str. 3+4)
    ZJ 442 Staat op en weest niet bang

Deze zondag vormt eigenlijk een feestelijk orgelpunt van de paasweek. Naast de intredezangen van vorige zondag wijzen wij nu ook naar 416 Nu moet gij allen vrolijk zijn of 406 Kondig het aan of 415 Looft God de Heer.

We hernemen vandaag psalm 118 als antwoordpsalm, ditmaal met de bijhorende keerverzen P 156 en P 157: Breng dank aan de Heer want Hij is goedgunstig. Men kan als alternatief ook lied 413 Dit is de dag hernemen of lied 518 Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen (strofen 1, 6, 8, 9).

Ter inleiding op het evangelie (na de tweede lezing) kan men één van de gesuggereerde verzen van paaszondag hernemen. Een andere mogelijkheid is dat men als alleluia-vers de vierde strofe van 405 Christus is verrezen zingt met het refrein of de eerste strofe van 415, ook met het refrein.

Lied 405 Christus is verrezen kan dan hernomen worden als communiezang, hetzij in zijn geheel, hetzij tenminste tot en met de vierde strofe.