Liedsuggesties‎ > ‎

29e zondag door het jaar - A

Intredelied: 
    ZJ 520 Heer, onze  Heer, hoe heerlijk en verheven
    ZJ 776 Stem die ons roept
Antwoordpsalm: 
    P 127 • download  beluister
    ZJ 503 Zingt een nieuw lied
Alleluia-vers: ZJ 
Bij de bereiding van de gaven: 
    ZJ 564 Weest niet bezorgd
    ZJ 528 Gedenken wij dankbaar
Communiezang: 
    ZJ 767 Alle eer en alle glorie
    ZJ 519 Zingt een nieuw lied (vooral str 4)

Gregoriaans: Graduale Romanum pg. 354-357

TOELICHTING

Om ons bewust te maken van de aanwezigheid van de Heer in de gebedsruimte waar wij samenkomen, kunnen we als intredezang lied 520 nemen: Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven hebt Gij uw Naam op aarde uitgeschreven. Het lied 776 Stem die ons roept is een alternatief. In drie strofen schetst het de band tussen ons vieren en de levenswijze die uit de liturgie zou moeten groeien.

De Bijbel is er grondig van overtuigd dat God alles te boven gaat: ‘Ik ben de Heer, en niemand anders’ zegt de eerste lezing. De profeet Jesaja laat de Heer zelf aan het woord om aan zijn gezalfde te zeggen dat deze van Hem zijn eretitel ontving en dat Hij en niemand anders, de Heer en God is. Antwoordpsalm 96 laat deze gedachte verder klinken en roept op om de Heer te prijzen: Huldigt de Heer om zijn glorie en macht (P127-128). In de berijming van deze psalm in lied 503 luidt het: Zingt een nieuw lied voor de Heer ... Roept tot de volkeren: God is de koning. Hij houdt de weegschaal der wereld loodrecht.

Als communiezang past vandaag bijvoorbeeld lied 767 Alle eer en alle glorie waarin Vader, Zoon en Geest worden bezongen. Ofwel een lied dat heel verwant is met de antwoordpsalm:  519 Zingt een nieuw lied ... Interessant is hier dan de vierde strofe die een echo geeft op het evangelie: Hij komt zijn koninkrijk hier stichten, zijn heil en zijn gerechtigheid.