Liedsuggesties‎ > ‎

28e zondag door het jaar - B

Intredelied: 
    ZJ 522 Heer, laat mij voor uw altaar komen
    ZJ 534 Wie naar het altaar gaat
Antwoordpsalm: 
    P 117 • download • beluister • orgelbegeleiding
Alleluia-vers: ZJ 4g Uw woord is een lamp
Bij de bereiding van de gaven: 
    ZJ 715 Gij komt tot ons, gans onverwacht
    ZJ 713 God is de Herder
Communiezang: 
    ZJ 569 God die leven hebt gegeven
    ZJ 507 Gij zijt een bron

Gregoriaans: Graduale Romanum pg. 350-354

TOELICHTING

Psalm 43 (42) is een typische intredepsalm. Tot voor de liturgische hervorming van Vaticanum II behoorde hij zelfs tot de vaste gebeden van de mis. De berijmde Ne­derlandse versie werd gekozen als intredezang voor deze zon­dag: Heer laat mij voor uw altaar komen (522).

De wijsheid is meer waard dan aardse rijkdom. In de eerste lezing lezen we het getuigenis van iemand die bidt om wijsheid en inzicht. In de antwoordpsalm, met verzen uit psalm 90, doen wij hetzelfde, en bidden: leer ons onze dagen naar waarde te schatten en zo te komen tot wijsheid van hart. Het keervers (P 116-117) luidt: Verleen ons uw rijkste zegen en laat ons gelukkig zijn.

Maar er is meer dan het onderhouden van de wet, zoals Jezus ver­duidelijkt aan de rijke jongeling. Om het eeuwig leven te verwer­ven moeten we ons ontdoen van alle bezit en alle rijkdom. De rijke jongeling gaat ontdaan heen want hij was rijk: Maar wij rijken, ach wij blijken hard en onverstoord … zo zingen we in de derde strofe van de communiezang 569: God die leven hebt gegeven. Men zinge alle strofen van dit mooie lied waarin onze gehechtheid aan de rijkdom wordt aangeklaagd, en waar gebeden wordt dat het werk van Gods genade niet vruchteloos blijft. Een andere mogelijkheid bij de communie vormt lied 507 Gij zijt een bron. Ook daar horen we iemand bidden die zich in vertrouwen overgeeft aan Gods liefde.