Liedsuggesties‎ > ‎

24e zondag door het jaar - A

Intredelied: 
    ZJ 534 Wie naar het altaar gaat
    ZJ 309 Zo spreekt de Heer (vooral str 3+4)
Antwoordpsalm: 
    P 180 • download • beluister
    ZJ 316 Barmhartige Heer
    ZJ 318 Onze hulp is de naam van de Heer
Alleluia-vers: ZJ 4k Heer Jezus, ontsluit voor ons de Schriften
Bij de bereiding van de gaven: 
    ZJ 540 Heer, onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
Communiezang: 
    ZJ 566 Hoe is uw naam
    ZJ 710 Vergeef, o Heer

Gregoriaans: Graduale Romanum pg. 336-339

TOELICHTING

Opnieuw een zondag waarop de vergiffenis centraal staat! We beginnen met de intredezang 534 Wie naar het altaar gaat, moet kennen goed en kwaad.

Na de lezing over het vergeven van de naaste – wrok en gramschap zijn iets afschuwelijks – volgt één van de mooiste psalmen waarin Gods vergevingsgezindheid wordt bezongen: psalm 103. Als keervers bij de antwoordpsalm kan men P179 en 180 gebruiken: De Heer is steeds barmhartig, zijn genade onbeperkt. Men kan ook de derde en vierde strofe zingen van het lied 309 Zo spreekt de Heer.

De mooie parabel over de onbarmhartige schuldenaar is een dringende oproep tot onderlinge vergeving, opdat ook wij van de hemelse Vader vergiffenis bekomen. In de communiezang wordt dit ons smeekgebed: Hoe is uw Naam, waar zijt Gij te vinden … Geef ons vandaag een teken van liefde. Gij, de vergeving van alle zonden … (566).