Liedsuggesties‎ > ‎

23e zondag door het jaar - C

Intredelied: 
    ZJ 809 Here Jezus, om uw woord
    ZJ 737 Uw woord omvat mijn leven 
Antwoordpsalm: 
    P 115 • download • beluister
    ZJ 520 Heer, onze Heer
Alleluia-vers: ZJ 4g Uw woord is een lamp
Bij de bereiding van de gaven: 
    ZJ 505 Zoals een hert verlangt naar stromend water
    ZJ 727 Alleen wie het gegeven is 
Communiezang: 
    ZJ 431 Wat zijn de goede vruchten (vooral str.3)
    ZJ 739 Als gij naar de woorden luistert

Gregoriaans: Graduale Romanum pg. 332-335

TOELICHTING

Een van de mooiste intredeliederen is vandaag aan de orde. Het is werkelijk een openingslied: Here Jezus, om uw woord zijn wij hier bijeengekomen. Laat … uw genade binnenstromen. Open hart en mond en oren (809). De tekst speelt mooi in op de lezing uit het boek der Wijsheid, waar we lezen dat wij Gods wil slechts kunnen kennen als Hij ons zijn heilige Geest zendt: Ons gevoel en ons verstand zijn zo zonder klaarheid als uw Geest de nacht niet bant … ’t Goede denken, doen en dichten moet Gij zelf in ons verrichten.

De antwoordpsalm 90(89) herneemt de idee uit het boek Wijsheid van de afstand tussen Gods verheven plan en ons klein menselijk verstand. Dit zet de psalmist ertoe aan om bij God zijn toevlucht te zoeken (P 115, en ook P 198 of P 199). Vreugde om Gods aandacht voor de broze mens klinkt door in lied 520: Heer, hoe heerlijk en verheven hebt Gij uw Naam uitgeschreven … Wel doet de hemel hoog uw glorie blinken maar in de mond van kinderen doet Gij klinken uw machtig heil … Wat is de mens dat Gij aan hem gedenkt.

Als echo op het evangelie stellen wij de communiezang 431 over de goede vruchten van de Geest voor, vnl. de tweede en de derde strofen: En wie zijn ziel niet prijsgeeft … wie zijn bestaan niet kruisigt … is tevergeefs geboren. Men kan ook kiezen voor 739 Als gij naar de woorden luistert. Dit lied sluit aan bij de waarschuwende woorden van het evangelie, maar het drukt tegelijkertijd ook de belofte uit die gepaard gaat met de navolging van Jezus.