Liedsuggesties‎ > ‎

23e zondag door het jaar - A

Intredelied: 
    ZJ 527 Bekleedt u met de nieuwe mens
 Antwoordpsalm: 
    P 123 • download • beluister
   ZJ 771 Nu mag uw land
Alleluia-vers: ZJ 4i Geprezen de Heer
Bij de bereiding van de gaven: 
    ZJ 766 Brood zal Ik u geven
    ZJ 547 Het brood in de aarde
Communiezang: 
    ZJ 319 De zonden zijn vergeven

Gregoriaans: Graduale Romanum pg. 332-335

TOELICHTING

Inhoudelijk aansluitend bij de evangelielezing:
    ZJ 527 Bekleedt u met de nieuwe mens

Bekleedt u met de nieuwe mens ...  Wij zijn elkanders hart en hand op weg naar het beloofde land ...; En gaat niet toornig in de nacht maar laat de vrede uw slaap verlichten (527). Zoals dikwijls is dit een intredezang die op vele zondagen een plaats kan krijgen. Vandaag is er echter een bijzondere band met de schriftlezingen: de onderlinge verantwoordelijkheid voor elkaars zwakheid. Men vergeet dan echter niet de derde en vierde strofen te zingen.

Antwoordpsalm 95 sluit goed aan bij de oproep uit de profeet Ezechiël om acht te slaan op Gods woorden: Luistert heden naar Gods stem; weest niet halsstarrig (P 123-125). Men kan als antwoordzang ook kiezen voor Nu mag uw land onder uw glimlach liggen (771): een lofzang op Gods vergevensgezindheid in de mond van mensen die weten dat God hen aan elkaar heeft toevertrouwd, dat zij elkaar namens God moeten oproepen tot bekering en tot vergeving.

Het mooiste geschenk dat een mens van een ander kan ontvangen, is de vergiffenis. God heeft zijn vergiffenis aan mensen toevertrouwd. Binnen het milieu van verzoening dat de Kerk van Christus is, mogen mensen het elkaar aanzeggen: De zonden zijn vergeven! Dit is een woord ten leven ... ‘t Is ook voor mij geschreven: ook ik mag uit Hem leven (319). Een mooie communiezang voor deze zondag.