Liedsuggesties‎ > ‎

22e zondag door het jaar - B

Intredelied: 
    ZJ 567 Een smekeling, zo kom ik voor uw troon
    ZJ 541 God heeft het eerste woord
Antwoordpsalm: 
    P 6 • download • beluister • orgelbegeleiding
Alleluia-vers: ZJ 4j Maak ons hart ontvankelijk, Heer
Bij de bereiding van de gaven: 
    ZJ 561 Wij zijn uw volk
    ZJ 572 De aarde is vervuld
Communiezang: 
    ZJ 737 Uw woord omvat mijn leven
    ZJ 761 Een lamp voor mijn voet is Uw woord

Gregoriaans: Graduale Romanum pg. 330-332

TOELICHTING

Vanaf vandaag volgen we weer de draad van het Marcusevangelie. In de lezingen komt de thematiek terug van Gods geboden. Vandaar als intredezang: Een smekeling, zo kom ik voor uw troon, leg met uw woord beslag op mijn gedachten ... Al uw geboden zijn gerechtigheid ... naar uw geboden richt ik al mijn gangen (567). De melodie is dezelfde als deze van het lied 559. Men kan de viering ook openen met God heeft het eerste woord (541).

Na de aansporing uit Deuteronomium om te luisteren naar de voorschriften van de Heer, beschrijft de antwoordpsalm de houding van wie ‘gehoor’ geeft. Het vertrekpunt is de vraag van het keervers: Heer, wie mag te gast zijn in uw tent? (P 5-7). In lied 594 worden dezelfde motieven uitgewerkt: Wie oren om te horen heeft hore naar de wet die God hem geeft.

Het thema van de Wet staat centraal in psalm 119. De nieuwe editie van Zingt Jubilate bevat enkele mooie bewerkingen hiervan, zoals 737 Uw woord omvat mijn leven en 761 Een lamp voor mijn voet is uw woord. Ze passen vandaag als communiezang: ze vertolken ons biddend antwoord op de gaven die we hebben ontvangen: Gods Woord en Brood van Leven.