Liedsuggesties‎ > ‎

21e zondag door het jaar - C

Intredelied: 
    ZJ 931 Hoe sprong mijn hart
    ZJ 413 Dit is de dag 
Antwoordpsalm: 
    P 219 • download • beluister
    ZJ 503 Zingt een nieuw lied voor de Heer
Alleluia-vers: ZJ 4d Ik ben de weg
Bij de bereiding van de gaven: 
    ZJ 766 Brood zal Ik u geven
Communiezang: 
    ZJ 502 Verkondig alle mensen
    ZJ 589 De laatsten worden de eersten 
    ZJ 569 God die leven hebt gegeven

Gregoriaans: Graduale Romanum pg. 326-330

TOELICHTING

Inhoudelijk aansluitend bij de evangelielezing:
ZJ 589 De laatsten worden de eersten

Een machtig visioen wordt voor onze ogen ontsloten: uit alle volken zal God zijn uitverkorenen eenmaal samenbrengen op zijn heilige berg (eerste lezing). Zij zullen komen uit alle windstreken om aan te zitten in het koninkrijk van God (evangelie). Om deze weidse blik van de zondagsliturgie aan te kondigen, zingt men als intredezang: Hoe sprong mijn hart hoog op in mij toen men zeide: gord u aan om naar des Heren huis te gaan (931).

Psalm 117 is wel de kortste psalm uit de bijbel, maar hij heeft een universele boodschap. Het keervers uit het evangelie van Matteüs past daar perfect bij: “Gaat uit over de hele wereld…” (P 219 en 220). Een mooi alternatief biedt lied 503 Zingt een nieuw lied voor de Heer.

Ook vandaag vinden we de tekst van het alleluia-vers letterlijk terug in 4d.

De communiezang is zoals meestal gekozen vanuit de evangelielezing. Lied 589 De laatsten worden de eersten sluit aan bij de slotzin ervan. Lied 502 Verkondig alle mensen drukt dan weer beter het universele karakter uit van Jezus’ onderricht “door steden en dorpen”, en bereidt het zendingsmoment reeds voor.