Liedsuggesties‎ > ‎

20e zondag door het jaar - C

Intredelied: 
    ZJ 516 Geef vrede, Heer (vooral str. 3)
    ZJ 758 Jij die bent
Antwoordpsalm: 
    P 65 • download • beluister
    ZJ 314 Uit diepten van ellende
Alleluia-vers: ZJ 4j Maak ons hart ontvankelijk, Heer
Bij de bereiding van de gaven: 
    ZJ 727 Alleen wie het gegeven is
    ZJ 535 Het brood, het goede brood
Communiezang: 
    ZJ 354 Eén is tot ons gezonden
    ZJ 724 Om eenvoudigen van geest
    ZJ 324 Waar is de plaats die vrede lacht


Gregoriaans: Graduale Romanum pg. 323-326

TOELICHTING

Inhoudelijk aansluitend bij de evangelielezing:
ZJ 354 Eén is tot ons gezonden

De vrede die Jezus in de wereld aanwezig brengt is geen goedkope vrede, die gebouwd is op compromissen of een houding van “laat iedereen zijn rust”. Ze roept ook weerstand op en sluit het lijden niet uit. De vrede van de verrijzenis zal pas na het kruis volgen. Bij de intrede bidden we om de vrede die onze wereld, getekend door geweld en lijden, zo hard nodig heeft, met lied 516 Geef vrede Heer, geef vrede. Vooral de 3de strofe sluit aan bij het evangelie.

Jeremia ondervindt aan den lijve hoe zijn opdracht als profeet verdeeldheid en strijd oproept. Daarin kondigt hij Jezus reeds aan. De antwoordpsalm 40 (39) vertolkt zijn gebed om redding, als hij in een put wordt gegooid: “Heer, kom mij haastig te hulp” (P 65, eventueel ook P 59 of P 60). Een gelijkaardig gebed vindt men ook in lied 314 Uit diepten van ellende, gebaseerd op psalm 130.

Het alleluia-vers van vandaag is letterlijk terug te vinden in 4j: “Maak ons hart ontvankelijk, Heer”.

Als communiezang past vandaag lied 724 Om eenvoudigen van geest. De tekst bidt God om “genezing” voor de wereld, omwille van allen die, zoals Jeremia en Jezus, leven in de geest van de zaligsprekingen en “vredebrengers” (strofe 4) zijn.