Liedsuggesties‎ > ‎

20e zondag door het jaar - B

Intredelied: 
    ZJ 766 Brood zal Ik u geven
    ZJ 547 Het brood in de aarde gevonden
Antwoordpsalm: 
    P 58 • download • beluister
Alleluia-vers: ZJ 4i Geprezen de Heer
Bij de bereiding van de gaven: 
    ZJ 548 Zo lief heeft God de wereld gehad
    ZJ 528 Gedenken wij dankbaar
Communiezang: 
    ZJ 921 Gestorven graan wordt brood
    ZJ 906 Midden in de dood (vooral str. 5)

Gregoriaans: Graduale Romanum pg. 323-326

TOELICHTING

Inhoudelijk aansluitend bij de evangelielezing:
    ZJ 766 Brood zal Ik u geven

Deze zondag lezen we verder uit de broodrede (Johannes 6) en dat mag al te horen zijn aan de intredezang: Brood zal ik u geven (766) herneemt het evangelie van vandaag. Een mogelijk alternatief vormt lied 547. Dat legt op een eigen manier het verband tussen het brood dat het werk is van onze handen en het brood waarin de Heer zichzelf aan ons uitdeelt: Het brood in de aarde ... het brood dat wij duur verdienen (derde strofe) ... Gij deelt het met ons, zo deelt Gij U zelf aan ons uit (vijfde strofe). Zo maakt het meteen de brug van liturgie naar leven.

In de antwoordpsalm zingen we veder uit psalm 34, met hetzelfde keervers als vorige week: Proeft en merkt op hoe mild de Heer is (P 58). Men kan ook aansluiten bij de uitnodiging - in de eerste lezing - tot de maaltijd van de wijsheid met lied 521: De Heer richt op zijn berg een maaltijd aan van spijs en merg en uitgelezen wijnen ...  Op deze berg neemt Hij de sluier weg ... de duisternis zal worden afgelegd.

Zij die in de woestijn het manna hebben gegeten, zijn gestorven maar de Heer reikt ons het brood van eeuwig leven (vgl. evangelie). Hij heeft zichzelf prijsgegeven tot in de dood. Hij werd het gestorven graan dat vrucht draagt en zo is Hij voor ons het levend brood geworden.  Wie daarvan eet, leeft in eeuwigheid. Gestorven graan wordt brood (921), zo luidt daarom onze communiezang. Een tweede keuze is het lied 906 Midden in de dood, vnl. strofe 5.