Liedsuggesties‎ > ‎

19e zondag door het jaar - C

Intredelied: 
    ZJ 563 Heer, Gij zijt burcht en toren
    ZJ 552 Voor de toegewijden 
    ZJ 129 Wij wachten de op de koning (vooral str. 1,3,4)
Antwoordpsalm: 
    P 54 • download • beluister
    ZJ 719 Zij zullen de wereld bewonen
Alleluia-vers: ZJ 4i Geprezen de Heer
Bij de bereiding van de gaven: 
    ZJ 556 Wachters van de tijd (vooral str. 5)
Communiezang: 
    ZJ 927 De Heer verschijnt te middernacht
    ZJ 585 Dankt, dankt nu allen God

Gregoriaans: Graduale Romanum pg. 319-323

TOELICHTING

Inhoudelijk aansluitend bij de tweede lezing:
    ZJ 551 De heiligen ons voorgegaan

Inhoudelijk aansluitend bij de evangelielezing:
    ZJ 927 De Heer verschijnt te middernacht

“Waakzaamheid” is vandaag het kernwoord. Elke zondag vieren wij inderdaad, in de verkondiging van het Woord en de breking van het Brood, de verrijzenis van onze Heer “totdat Hij wederkomt”. Elke zondag – heel het jaar door – is het Pasen. Het aspect van het wakend uitzien naar zijn komst, dat in de paaswake zo sterk tot uiting komt, is ook vandaag aan de orde in de schriftlezingen: het boek Wijsheid spreekt over de nacht van de Uittocht; het evangelie roept op tot bereidheid en waakzaamheid voor de terugkomst van de Heer; en de Hebreeënbrief heeft het over Abraham die uitzag naar de toekomstige stad, waarvan God zelf de bouwer is.

De intredezang 563 is een hartstochtelijk roepen op de Heer: Heer, Gij zijt burcht en toren … kom ons barmhartig spijzen … reik ons al wat Gij hebt voorhanden. Er zijn ook andere mogelijkheden, zoals lied 753 Zolang wij ademhalen. Het samen zingen wordt er gezien als een steun om het uit te houden als het donker is en om te blijven uitzien naar nieuw licht. Of, als de eucharistie ’s morgens plaats vindt: Wachters van tijd (556). Strofe 5 zegt: “Maakt de tafel klaar, want de Bruidegom komt spoedig met zijn vreugde overvloedig, onze Heer is daar!”

De antwoordpsalm 33 (32) is een danklied om de redding die God brengt aan zijn volk. P 54 en P 55 zijn de passende keerverzen. Als alternatief kan men ook lied 719 zingen, Zij zullen de wereld bewonen. Dit lied maakt heel mooi de verbinding maakt tussen de eerste en de tweede lezing. Strofe 3 zegt: “Hij maakt de hoogte begaanbaar en Hij baant een weg door de zee, van alle vier einden der aarde brengt Hij zich een volk bijeen”.

Het communielied herneemt enerzijds de suggestie van vorige zondag: De Heer verschijnt te middernacht (927). Dit lied sluit heel goed aan bij het evangelie van deze zondag. Ofwel kan men met lied 551 De heiligen, ons voorgegaan, nog een echo inlassen op de tweede lezing.