Liedsuggesties‎ > ‎

18e zondag door het jaar - A

Intredelied: 
    ZJ 545 Wij willen samen vieren
Antwoordpsalm: 
    P 196 • downloadbeluister
    ZJ 521 De Heer richt op zijn berg een maaltijd aan  
Alleluia-vers: ZJ 4a Ik ben het levende brood
Bij de bereiding van de gaven: 
    ZJ 535 Het brood, het goede brood
    ZJ 531 God, die ons heeft voorzien
Communiezang: 
    ZJ 766 Brood zal Ik u geven
    ZJ 543 zeven was voldoende 

Gregoriaans: Graduale Romanum pg. 315-319

TOELICHTING

Inhoudelijk aansluitend bij de evangelielezing:
    ZJ 521 De Heer richt op zijn berg een maaltijd aan
    ZJ 543 zeven was voldoende 

Elke eucharistie op zondag is een feestelijk samenkomen rond het Woord en het Brood dat de Heer ons schenkt. Vandaag is er een bijzondere reden om als intredezang te zingen: Wij willen samen vieren de daden van de Heer, wij willen samen zitten rond de tafel van de Heer (545): het evangelie spreekt ons vandaag van de Heer die voor een grote menigte het brood breekt.

De lezing van de profeet Jesaja is een dringende uitnodiging om vanuit nood en hulpbehoevendheid naar de Heer te gaan: bij Hem is er overvloed aan echt voedsel en echte drank. Het keervers bij antwoordpsalm 145 sluit daar bij aan: Gij opent uw hand, Heer, en zegent ons (P 196-197). Lied 521 De Heer richt op zijn berg een maaltijd aan voegt daar nog het toekomstperspectief aan toe, door te zingen van de overvloedige maaltijd die de Heer bij de eindtijd voor zijn uitverkorenen aanricht.

Als communiezang kan men verwijzen naar het evangelie van de vijf broden en twee vissen. Lied 543 doet dit in de eerste strofe: Zeven was voldoende, vijf en twee, zeven was voldoende voor vijfduizend. In de volgende strofen volgt de ‘toepassing’ op de eucharistische tafel, waar de Heer ons voedt met zijn eigen leven: Jezus is voldoende voor ons allen ... Voed ons met uw leven. Er zijn natuurlijk ook nog andere liederen die naar het brood verwijzen: 535  Het brood, het goede brood of 766 Brood zal ik u geven. Ook een echo op de krachtige tweede lezing is mogelijk, met lied 531 God die ons heeft voorzien.