Liedsuggesties‎ > ‎

16e zondag door het jaar - B

Intredelied: 
    ZJ 809 Here Jezus, om uw woord
    ZJ 754 De vreugde voert ons naar dit huis
Antwoordpsalm: 
    P 28 • download • beluister • orgelbegeleiding
Alleluia-vers: ZJ 4h Uw woorden, o Heer
Bij de bereiding van de gaven: 
    ZJ 733 Wij zijn de druppels van één stroom
    ZJ 528 Gedenken wij dankbaar
Communiezang: 
    ZJ 506 Mijn herder zijt Gij
    ZJ 509 Mens voor de mensen zijn

Gregoriaans: Graduale Romanum pg. 307-310

TOELICHTING

Inhoudelijk aansluitend bij de lezingen:
    ZJ 713 God is de Herder
    ZJ 506 Mijn herder zijt Gij

‘Zij waren als schapen zonder herder en Hij begon hen uitvoerig te onderrichten’, zo luidt het slot van het evangelie vandaag. Een talrijke menigte kwam Jezus opzoeken. Tot die menigte horen ook wij die vandaag eucharistie vieren. Ook vandaag spreekt Hij zijn woord tot ons. Vandaar de intredezang 809 Here Jezus, om uw woord.

Volgens Jeremia zal God optreden tegen de leiders die de schapen verloren laten lopen en zal Hij nieuwe herders over het volk aanstellen. Meer nog: de Heer zelf zal de schapen weer uit de verstrooiing samenbrengen. Gezien deze thematiek hoeft de keuze voor antwoordpsalm 23 niet te verwonderen. Het keervers luidt: De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort (P 28-29). Ook lied 702 De Heer die leeft past perfect bij de eerste lezing. Strofe 2 zegt: Als schapen doolden allen rond, geen die nog weide en water vond. Toen zijt Gij zelf ons voorgegaan, getrouwe Herder is uw naam.

De communiezang roept opnieuw het beeld op van de goede herder die ons leidt en die ons deze heilige maaltijd heeft bereid: Mijn herder zijt Gij, o mijn Heer, aan niets ontbreekt het mij ...  een avondmaal bereidt Gij mij, 506. Ook lied 509 kan hier passen, omwille van het refrein: Mens voor de mensen zijn, herder als God, trooster voor groot en klein, zo lief als God.