Liedsuggesties‎ > ‎

14e zondag door het jaar - C

Intredelied: 
    ZJ 705 Het eerste woord zal vrede zijn
    ZJ 578 Volk van God
Antwoordpsalm: 
    P 85 • download • beluister
    ZJ 931 Hoe sprong mijn hart
Alleluia-vers: ZJ 4d Ik ben de weg
Bij de bereiding van de gaven: 
    ZJ 779 Ik ben de wijnstok
    ZJ 705 Het eerste woord zal vrede zijn
Communiezang: 
    ZJ 841 Hoe zouden wij geloven, Heer
    ZJ 579 Uw koninkrijk kome

Gregoriaans: Graduale Romanum pg. 300-303

TOELICHTING

Inhoudelijk aansluitend bij de evangelielezing:
    ZJ 705 Het eerste woord zal vrede zijn

De intredezang Volk van God zijn wij hier samen … Gij roept ons bij onze namen (578) is een lied voor elke zondag. Maar het vertolkt bijzonder goed de vreugde die in de eerste lezing van vandaag doorklinkt. Men kan ook met lied 705 Het eerste woord zal vrede zijn meteen de thematiek van het evangelie aankondigen.

De antwoordpsalm sluit goed aan bij de Jesaja-profetie over Jeruzalem: Verheug u met Jeruzalem! Jeruzalem zal uw troost zijn! Psalm 66 nodigt uit tot dankbare aanbidding en lofprijzing: “Jubelt voor God, alle landen der aarde” (P 85 of ook P 99 en P 110). Dezelfde toon is aanwezig in een mogelijk alternatief, lied 931: Hoe sprong mijn hart hoog op in mij toen men mij zeide: Gord u aan … Jeruzalem dat ik bemin.

Het evangelie verhaalt de uitzending van de 72 leerlingen die aan stad en land de nabijheid van het koninkrijk Gods gaan verkondigen. Vandaar als communiezang 579 Uw koninkrijk komt, vrede en vreugde. Ofwel kan men ook lied 841 Hoe zouden wij geloven, Heer zingen. De tekst staat stil bij de ketting van verkondigers, die de boodschap van het Evangelie tot in onze tijd hebben doorgegeven.