Liedsuggesties‎ > ‎

14e zondag door het jaar - B

Intredelied: 
    ZJ 539 Dit lied gaat over Jezus (vooral str. 1,5)
    ZJ 541 God heeft het eerste woord
Antwoordpsalm: 
    P 171 • download • beluister • orgelbegeleiding
Alleluia-vers: ZJ 4j Maak ons hart ontvankelijk
Bij de bereiding van de gaven: 
    ZJ 546 Hij nam de Schrift
Communiezang: 
    ZJ 757 Het woord, het goede woord van God
    ZJ 736 Wie is die God

Gregoriaans: Graduale Romanum pg. 300-303

TOELICHTING

Inhoudelijk aansluitend bij de evangelielezing:
    ZJ 736 Wie is die God
    ZJ 539 Dit lied gaat over Jezus (vooral str. 1,5)

Jezus komt op deze zondag naar voren als een profeet, wiens boodschap niet wordt aanvaard. Dit lied gaat over Jezus, die man van lang geleden ... Zijn naam is alle eeuwen tot hiertoe doorverteld ... Zijn moeder en zijn zusters begrepen niets van Hem  (539, eerste en vijfde strofe), zo typeert de intredezang de sfeer. Men kan de viering ook openen met lied 541 God heeft het eerste woord dat vertelt hoe God ook vandaag zijn Woord laat weerklinken, bijvoorbeeld in de liturgie …: ‘Hij spreekt nog altijd voort’.

De eerste lezing bereidt het evangelie voor en wijst op de tegenstand die de profeet kan ondervinden maar die geen excuus is om zijn zending op te geven. Het keervers bij antwoordpsalm 123 verwoordt het vaste vertrouwen van de profeet: Ons oog richt zich op de Heer tot Hij zich om ons bekommert (P 171-172). Een gemakkelijker keuze als antwoordzang vormen de tweede, derde en vierde strofen van lied 518: Laat ieder ‘s Heren goedheid ...  Ik werd benauwd van alle zijden ...  De Heer is met mij, ik zal niet vrezen.

Als antwoord op het ‘onbegrip’ waarover het evangelie spreekt, past vandaag als Alleluia-vers 4j: Maak ons hart ontvankelijk, Heer, opdat wij de woorden van uw Zoon begrijpen.

De communiezang kan de intredezang hernemen vanaf de zesde strofe (539, zesde - tiende strofen). Ofwel kiest men nog een lied waarin Jezus bezongen wordt als het Woord van God: 757 Het woord, het goede woord van God.