Liedsuggesties‎ > ‎

13e zondag door het jaar - C

Intredelied: 
    ZJ 578 Volk van God
    ZJ 756 Wij komen als geroepen
Antwoordpsalm: 
    P 11 • download • beluister
    ZJ 737 Uw woord omvat mijn leven
Alleluia-vers: ZJ 4j Maak ons hart ontvankelijk, Heer
Bij de bereiding van de gaven: 
    ZJ 418 Zingt voor de Heer
    ZJ 755 Sta gelovig in het leven 
Communiezang: 
    ZJ 370 Alles wat over ons geschreven is (enkel str. 3,4,5)
    ZJ 936 Wie Gods rechte wegen gaat

Gregoriaans: Graduale Romanum pg. 297-300

TOELICHTING

Vanaf de apostolische tijd is de zondag de dag van de samenkomst voor de christenen, de dag dat de Kerk – het volk van God – zichtbaar wordt in deze bijeenkomst rond de verrezen Heer. Het is de Heer zelf die op deze dag van de verrijzenis zijn volk telkens weer samenroept, tot hen zijn woord spreekt en voor hen het brood breekt. Vandaag klinkt heel speciaal de oproep tot de navolging van Jezus. Als intredelied passen bijvoorbeeld lied 578 Volk van God zijn wij hier samen, heel de wereld in ons hart. Gij roept ons bij onze namen …, 776 Stem die ons roept of 756 Wij komen als geroepen.

We beluisteren het roepingsverhaal van Elisa: hij wordt in opdracht van de Heer door Elia geroepen om profeet van de Heer te worden. Deze roeping eist alles op, heel het leven. Daarom klinkt als keervers bij de antwoordpsalm 16: “De Heer is mijn erfdeel” (P 10 of P 11). Een alternatief hiervoor is lied 737 Uw woord omvat mijn leven.

Niemand heeft ons Gods roeping zo voorgeleefd als Jezus. Vastberaden – zo zegt het evangelie – aanvaardde Hij de reis naar Jeruzalem … Jeruzalem was het doel van zijn reis. Niemand kan Jezus daarvan afbrengen, ook zijn leerlingen niet. De communiezang als echo op het evangelie blijft nazingen over deze weg die Jezus is gegaan, de weg van het offer. Dat kan het best met de 3de, 4de en 5de strofe van het lied Alles wat over ons geschreven is (370). Ook lied 936 Wie Gods rechte wegen gaat, roept de radicaliteit van de navolging op.