Liedsuggesties‎ > ‎

12e zondag door het jaar - A

Intredelied: 
    ZJ 522 Heer, laat mij voor uw altaar komen
    ZJ 563 Heer, Gij zijt burcht en toren
Antwoordpsalm: 
    P 92 • download • beluister
    ZJ 503 Zingt een nieuw lied (str 1+3) 
Alleluia-vers: ZJ 4j Maak ons hart ontvankelijk, Heer
Bij de bereiding van de gaven: 
    ZJ 514/575 Zolang er mensen zijn
    ZJ 518 Laat ieder 's Heren goedheid (str 2,3,4)
Communiezang: 
    ZJ 722 Wees niet bezorgd, heeft Hij gezegd
    ZJ 564 Weest niet bezorgd 

Gregoriaans: Graduale Romanum pg. 294-297

TOELICHTING

Inhoudelijk aansluitend bij de eerste lezing:
    ZJ 518 Laat ieder 's Heren goedheid (str 2,3,4)
Inhoudelijk aansluitend bij de evangelielezing:
    ZJ 722 Wees niet bezorgd, heeft Hij gezegd
    ZJ 564 Weest niet bezorgd