Liedsuggesties‎ > ‎

11e zondag door het jaar - C

Intredelied: 
    ZJ 310 Uit angst en nood
    ZJ 314 Uit diepten van ellende 
Antwoordpsalm: 
    P 86 • download • beluister
    ZJ 320 Erbarm U God
Alleluia-vers: ZJ 4h Uw woorden, Heer, zijn geest en leven
Bij de bereiding van de gaven: 
    ZJ 566 Hoe is uw naam
    Hymne voor het jaar van de barmhartigheid • download 
Communiezang: 
    ZJ 319 De zonden zijn vergeven
    ZJ 316 Barmhartige Heer
    ZJ 548 Zo lief heeft God de wereld

Gregoriaans: Graduale Romanum pg. 291-294

TOELICHTING

Inhoudelijk aansluitend bij de evangelielezing:
ZJ 319 De zonden zijn vergeven

Deze zondagsviering cirkelt rond zonde en vergeving, berouw en verzoening. In de intredezang mag dat al aangekondigd worden met een of andere versie van het De Profundis – psalm 130 (129) waar vanuit de diepte van onze zonde-ellende het vertrouwen wordt uitgezongen in de overvloed van Gods barmhartigheid. Vandaar: 310 Uit angst en nood of 303 en 314 Uit diepte van ellende.

Na de eerste lezing, waarin God zich ontfermt over de zondige berouwhebbende David, vertolkt de antwoordpsalm 32 een terugblik, na de bevrijding: “Gij hebt mijn zonden vergeven” (P 50). 

In de communiezang blijven de woorden van vergeving en verzoening van Jezus tot de publieke zondares nog naklinken: De zonden zijn vergeven. Dit is een woord ten leven (319). Een andere mogelijkheid is de beurtzang 316, waarin Gods barmhartigheid bezongen wordt: Barmhartige Heer, genadige God … Zover als het oosten van het westen vandaan is, zover van ons af werpt Hij al onze zonden.