Liedsuggesties‎ > ‎

10e zondag door het jaar - C

Intredelied: 
    ZJ 813 Wat God doet, dat is welgedaan
    ZJ 909 O Christus, Heer der heerlijkheid
    ZJ 765 Laten wij met vreugde
Antwoordpsalm: 
    P 46 • download • beluister
    ZJ 713 God is de Herder
Alleluia-vers: ZJ 4h Ow woorden, o Heer
Bij de bereiding van de gaven: 
    ZJ 550 Welzalig wie de rechte wegen gaan
    ZJ 575 Zolang er mensen zijn op aarde 
Communiezang: 
    ZJ 914 Roept God eens mens tot leven
    ZJ 326 Het volk van de Heer


Gregoriaans: Graduale Romanum pg. 288-291

Als intredezang kunnen vandaag de liederen 909 O Christus, Heer der heerlijkheid of 765 Laten wij met vreugde al een aankondiging zijn naar Jezus’ bevrijdend optreden in het evangelie. Lied 813 Wat God doet, dat is welgedaan is een belijdenis van groot vertrouwen, ondanks alle nood en duisternis. Men kan ook een algemeen openingslied kiezen, zoals 754 De vreugde voert ons naar dit huis. De vierde strofe vertolkt de vraag naar Gods reddende aanwezigheid: “Zal dit een huis, een plaats zijn waar de hemel open gaat?”

De antwoordpsalm 30 vertolkt de dankbare vreugde van het kind dat werd genezen in de eerste lezing: “U zal ik loven Heer, want Gij hebt mij bevrijd” (P 46 en P 47).

Het lectionarium voorziet als alleluia-vers een gecombineerd schriftcitaat: “Spreek, Heer, uw dienaar luistert; uw woorden zijn woorden van eeuwig leven”. De tweede zin komt uit Joh. 6, en is hernomen in het alleluia-vers 4h. Men kan ook het refrein van 773 als alleluia gebruiken: “Uw Woord, Heer, heeft een wond’re kracht. Het toont uw goedheid en uw macht. Alleluia”.

Als communiezang passen bijvoorbeeld 326 Het volk van de Heer, 774 Voor mensen die naamloos of 575 Zolang er mensen zijn op aarde. Zij vormen elk op een eigen manier een echo op de schriftlezingen.