Bijbelregister‎ > ‎

Matteüs


55 items worden weergegeven
BijbelplaatsLiednummerTitel
Sorteren 
 
Sorteren 
 
Sorteren 
 
BijbelplaatsLiednummerTitel
2,1-11 ZJ 211 Wat werd verhoopt 
2,1-12 ZJ 236  Hoe helder staat de morgenster 
2,1-18 ZJ 201 Nu zijt wellekome 
3,1-17 ZJ 131 Bode die zijn weg bereidde 
3,10 ZJ 571 Niet als een storm 
3,13-4,11 ZJ 306  Een mens te zijn op aarde 
3,13-17 ZJ 330 Johannes doopt bij de Jordaan 
4,1-11 ZJ 331 Jezus, diep in de woestijn 
4,18-20 ZJ 562 Jezus, die langs het water liep 
5,1-10 ZJ 560 Zalig zij die Jezus' naam belijden 
5,1-10 ZJ 723 Zalig zij die zich op de Heer verlaten 
5,1-10 ZJ 724 Om eenvoudigen van geest 
5,20-24 ZJ 534 Wie naar het altaar gaat 
5,44-48 ZJ 309 Zo spreekt de Heer 
6,25-34 ZJ 514 Zolang er mensen zijn op aarde 
6,25-34 ZJ 575 Zolang er mensen zijn op aarde 
6,25-34 ZJ 722 Wees niet bezorgd, heeft Hij gezegd 
7,7-11 ZJ 564 Weest niet bezorgd voor uw leven 
8,8 ZJ 546 Hij nam de Schrift 
8,20 ZJ 930 Een mens te zijn op aarde 
9,2 ZJ 319  De zonden zijn vergeven 
9,18-26 ZJ 532 O Heer die overwint 
11,5-6 ZJ 571 Niet als een storm 
13,24-30 ZJ 597 Gij hebt met uw brede gebaren 
13-53-58 ZJ 539 God heeft gesproken in de tijd 
14,22-33 ZJ 830 Het donker is ons licht genoeg 
17,1-9 ZJ 325 Die in de hoogte woont 
17,1-9 ZJ 442  Staat op en weest niet bang 
20-1,16 ZJ 312 Die vroeg zijn aangeworven 
21,5-10 ZJ 351 De koning van de vrede 
22,34-40 ZJ 594 Wie oren om te horen heeft 
24,29-36 ZJ 907 Eens als de bazuinen klinken 
25,1-13 ZJ 129 Wij wachten op de koning 
25,1-13 ZJ 927 De Heer verschijnt te middernacht 
25,35 ZJ 569 God die leven hebt gegeven 
26,6-13 ZJ 372 Jezus, om uw lijden groot 
26,17-30 ZJ 358  Samenzijn van ons begeren 
26,17-30 ZJ 731 De avond voor zijn dood 
26,26-28 ZJ 546 Hij nam de Schrift 
26,36-46 ZJ 374 Gethsemané 
26,36-46 ZJ 379 Door wat voor grote eenzaamheden 
27,22.29.34 ZJ 361 Mijn volk, wat heb Ik u gedaan? 
27,46 ZJ 357 Van allen verlaten 
28,1-7 ZJ 407  In eigen kracht verrezen 
28,1-7 ZJ 416  Nu moet gij allen vrolijk zijn 
28,1-10 ZJ 378 Stil ligt de tuin 
28,1-10 ZJ 414  De Heer is waarlijk opgestaan 
28,1-10 ZJ 415  Looft God de Heer 
28,1-10 ZJ 440 Tussen waken, tussen dromen 
28,1-15 ZJ 424  Lof zij God in de hoogste troon 
28,1-15 ZJ 426  De Heer is waarlijk opgestaan 
28,7 ZJ 406 Kondig het aan 
28,7 ZJ 449  Gij hebt uw woord gestand gedaan 
28,16-20 ZJ 412 Al heeft Hij ons verlaten 
28,16-20 ZJ 502 Verkondig alle mensen 
55 items worden weergegeven