Bijbelregister‎ > ‎

Lucas

46 items worden weergegeven
BijbelplaatsLiednummerTitel
Sorteren 
 
Sorteren 
 
Sorteren 
 
BijbelplaatsLiednummerTitel
1,26-31 ZJ 740 Wees gegroet, Maria 
1,26-31 ZJ 750 Wees gegroet, Maria 
1,26-31 ZJ 743 Ik groet u, vol genade 
1,26-33 ZJ 202  Fonteine Moeder 
1,42-45 ZJ 744 Dat U alle zegen zij 
1,46-55 ZJ 501 Nu looft en prijst mijn ziel de Heer 
1,46-55 ZJ 533 Iedere tijd opnieuw 
1,46-55 ZJ 565 Ik verheerlijk de Heer 
1,46-55 ZJ 595 Mijn ziel maakt groot de Heer 
1,46-55 ZJ 748 Mijn hart zingt voor de Heer 
1,68-79 ZJ 106  God zij geloofd uit alle macht 
2,1-17 ZJ 201  Nu zijt wellekome 
2,1-17 ZJ 211  Wat werd verhoopt 
2,1-20 ZJ 218 Komt allen tesamen 
2,11 ZJ 205  Heden zal uw Redder komen 
2,14 ZJ 221  Eer zij God in onze dagen 
2,8-14 ZJ 205 Heden zal uw Redder komen 
2,8-14 ZJ 213 Heden zult gij zijn glorie aanschouwen 
2,29-32 ZJ 912 Nu is het woord gezegd 
3,1-20 ZJ 112  Kwam van Godswege 
3,1-20 ZJ 131  Bode die zijn weg bereidde 
4,1-13 ZJ 331 Jezus, diep in de woestijn 
4,14-20 ZJ 726 De Geest des Heren is op hem 
4,18-19 ZJ 546 Hij nam de Schrift 
4,18-21 ZJ 773 Uw woord, Heer, heeft een wond're kracht 
8,4-15 ZJ 596 Een zaaier ging uit om te zaaien 
8,40-56 ZJ 532 O Heer die overwint 
9,28-36 ZJ 442 Staat op en weest niet bang 
10,1-12 ZJ 705 Het eerste woord zal vrede zijn 
11,1 ZJ 408  Naam van Jezus, nu verheven 
12,35-38 ZJ 129 Wij wachten op de koning 
14,1-111 ZJ 589 De laatsten worden de eersten 
17,11-19 ZJ 712 Jezus wand'lend langs de wegen 
19,10 ZJ 738 Wat vrolijk over U geschreven staat 
22,39-46 ZJ 381 In stille nacht 
23,42-43 ZJ 908 Heer, herinner U de namen 
23,42-43 ZJ 916 Heer, herinner U de namen 
24,1-12 ZJ 378 Stil ligt de tuin 
24,1-12 ZJ 415  Looft God de Heer 
24,1-12 ZJ 424 Lof zij God in de hoge troon 
24,1-12 ZJ 426  De Heer is waarlijk opgestaan 
24,13-35 ZJ 110  Als groen dat in de wintertijd 
24,13-35 ZJ 444 Gij volgt ons uit Jeruzalem 
24,44-46 ZJ 370 Alles wat over ons geschreven is 
24,50-53 ZJ 412 Al heeft Hij ons verlaten 
29,1-12 ZJ 416  Nu moet gij allen vrolijk zijn 
46 items worden weergegeven