Bijbelregister‎ > ‎

Johannes

43 items worden weergegeven
BijbelplaatsLiednummerTitel
Sorteren 
 
Sorteren 
 
Sorteren 
 
BijbelplaatsLiednummerTitel
1,1 ZJ 225 In den beginne was het Woord 
1,1 ZJ 227 In den beginne was het Woord 
1,1-4 ZJ 215  Verschenen is de mildheid 
1,1-14 ZJ 210  Heer, hoe zijt Gij gekomen 
1,19-34 ZJ 131 Bode die zijn weg bereidde 
1,26 ZJ 105 Omdat Hij niet ver wou zijn 
2,1-11 ZJ 662 God die ons aan elkaar 
2,11 ZJ 747 Wie luistert naar de moeder 
3,16 ZJ 363  Dit is het kruis 
4,10-14 ZJ 728 U kennen, uit en tot U leven 
4,20-24 Zj 549 Dit huis, gereinigd en versierd 
ZJ 563 Heer, Gij zijt burcht en toren 
ZJ 906 Midden in de dood 
6,1-15 ZJ 543 Zeven was voldoende 
6,35-36 Zj 728 U kennen, uit en tot U leven 
6,48-51.63 ZJ 420  Aan wat op aarde leeft 
6,51-58 ZJ 766 Brood zal Ik u geven 
8,12 ZJ 728 U kennen, uit en tot U leven 
8,12 ZJ 801 Vriendelijk licht van de heilige glorie 
8,12 ZJ 803 Vriendelijk licht dat heel de dag 
8,12 ZJ 832 O licht, vrolijk licht van de hemel 
10,1-16 ZJ 702 De Heer die leeft 
10,11-18 ZJ 509 Mens voor de mensen zijn 
10,11-18 ZJ 728 U kennen, uit en tot U leven 
11 ZJ 919 Het mensenvolk dat in het duister leeft 
12,24 Zj 921 Gestorven graan 
13-18 ZJ 359  Toen Jezus in zijn uur gekomen was 
13-18 ZJ 380 Toen Jezus in zijn uur gekomen was 
13,1-17 ZJ 528 Gedenken wij dankbaar 
14,27 ZJ 516 Geef vrede, Heer, geef vrede 
15,1-8 ZJ 662 God die ons aan elkaar 
15,1-8 ZJ 728 U kennen, uit en tot U leven 
15,1-8 ZJ 779 Ik ben de wijnstok 
15,12-15 ZJ 760 Mijn vrienden zijt gij, zegt de Heer 
16,23-30 ZJ 373  Mogen allen één zijn 
19,1-3 ZJ 371  O hoofd vol bloed en wonden 
19,25-27 ZJ 383 Naast het kruis 
19,28-30 ZJ 375  Nu valt de nacht 
20 ZJ 405  Christus is verrezen 
20,1-10 ZJ 378  Stil ligt de tuin 
20,1-10 ZJ 415  Looft God de Heer 
20,1-10 ZJ 424  Lof zij God in de hoge troon 
20,1-10 ZJ 426 De Heer is waarlijk opgestaan 
43 items worden weergegeven