Achtergrond‎ > ‎

ZJ 710 - Vergeef, o Heer, dat duizendvoud

TOELICHTING
Het centrale thema van dit lied is de eenheid onder alle mensen.
str. 1: een gebed om vergeving voor het feit dat er meer scheiding is dan eenheid.
str. 2: de wens dat er meer eenheid zou zijn
str. 3: de manier waarop die eenheid er dan zou uitzien
str. 4: het uitzingen van het feit dat er weer eenheid is.
De laatste strofe gebruikt een bijzonder beeld dat vaak voorkomt in religieuze poëzie: het naadloos kleed van Jezus. Dit staat symbool voor de eenheid onder mensen. Het verwijst naar het lijdensverhaal waar het naadloos kleed niet gescheurd wordt, de eenheid blijft bewaard. In dit lied betekent de laatste regel dus: "en de eenheid wordt hersteld".
Doorheen de strofes voltrekt zich ook een mooie evolutie: door in het begin van het lied te bidden om vergeving (str. 1 en eerste woorden van str. 2) wordt er al een begin gemaakt van eenheid, die alleen maar sterker wordt doorheen het lied.

OPNAMES
Door de wereld gaat een lied - CD 13