Młodzi Informatycy z Informatyką Tu i Tam

W roku szkolnym 2016/2017 nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 18 w Zielonej Górze biorą udział w projekcie "Z Informatyką Tu i Tam". Projekt ma na celu rozwijanie zdolności i umiejętności informatycznych uczniów w oparciu o bezpieczne korzystanie z Internetu i jego zasobów.

Na poniższej stronie możemy zapoznać się z pracami tworzonymi przez uczniów klas czwartych w ramach koła informatycznego :)