Lurra Unibertsoan


Edukiak

– Unibertsoaren egitura: planetak, izarrak eta galaxiak. Esne Bidea eta eguzki-sistema. Lurraren eta eguzki-sistemako gainerako osagaien ezaugarri fisikoak.

– Lurraren higidurak: urtaroak, eguna eta gaua, eklipseak eta Ilargiaren aldiak.
– Egunez eta gauez zeruan orientatzeko eta zerua behatzeko teknikak.
– Lurrak unibertsoan duen tokiari buruzko ikusmoldeen bilakaera historikoa: geozentrismotik heliozentrismorako aldaketa, lehenengo iraultza zientifiko handia.
– Baliabide teknologikoak: teleskopioak, espazio-zundak, satelite artifizialak...

Eduki komunak


Unibertsoaren egitura

Esne bidea-Eguzki Sistema-Planetak
  • KLIK:

Lurraren higidurak
  • KLIK


Zeruan orientatzeko teknikak

Teoria historikoak

Espazioa ikertzeko baliabide teknologikoak
  • Skool-animazioak eta galdesortak:
  • El Mundoko infografiak:


Ikas-unitateak


Beste multimedia batzuk


Notebook


Beste proposamen didaktikoak:

Comments