Ebaluazioa/ Evaluación


Ezin dugu ebaluatu ikerketa proiektu bat, eta orokorrean gaitasunak lantzen dituen edozein ikas-sekuentzia,  azken proga baten bidez soilik; ikasleek bere ikastaldia erregulatzeko prozesua sortu eta irakatsi behar dugu.  

Un proyecto de investigación y, en general, cualquier secuencia didáctica que responda a un modelo competencial, no puede evaluarse con una única prueba final, sino que tiene que ser un proceso de regulación del aprendizaje del alumnado.
La evaluación de experiencias de investigación dentro de la cual se encuadran los experimentos, se recoge dentro de nuestro currículum  de la siguiente manera:

Experimentar e investigar. Criterios e Indicadores de Evaluación
 Ikaste-erregulazio prozesu batean eta ikas-sekuentzian zehar, tresna ugari eta helburu desberdinarekin erabiltzea ezinbestekoa da,  ikasleek beren lana planifikatu, ikas-hausnarketa egin  edo edukiak hobeto uler dezaten.

Tresna hauek multifuntzionalak dira, hots, ikasleek zein irakasleek erabil ditzakete eta tresna bera gauza desberdinak ebaluatzeko erabili ahal dugu: aurreiritziak kanporatzeko, lana planifikatzeko, erabakiak hartzeko, ikaste-prozesuaz hausnarketa egiteko edo kontrolatzeko.

Hurrengo diapositibetan ebaluaziori buruzko ideia eta tresna batzuk biltzen dira. Txertatu zure proiektuan aproposak iruditzen zaizkizunak.
 En un proceso de regulación del aprendizaje hay que usar herramientas  a lo largo de la secuencia didáctica para que los alumnos y alumnas planifiquen, comprendan mejor y reflexionen sobre su aprendizaje.  En este proceso, las herramientas son multiuso,  sirven para docentes y estudiantes, pueden emplearse para conectar con ideas previas, planificar un trabajo, tomar decisiones, reflexionar sobre el aprendizaje y controlarlo.En las siguientes diapositivas se recogen algunas reflexiones sobre la evaluación y algunos instrumentos. Inserta en tu secuencia los que consideres más apropiados.Ikerketa-proiektua batena erabiltzeko egokienak
Las más recomendadas para un proyecto de investigación son

 
 • Gaiaren aurre-ideiekin lotzeko  tresnak
 • Kontzeptu-mapak
 • Emaitzak idazteko eta ondorioak ateratzeko antolatzaile grafikoak
 • Planifizazio-formularioak
 • Kontrol-zerrendak eta errubrikak
 • Ikas-egunerokoak
 • Testu bat irakurri eta gero, ikerketak hasteko  CRITIC galdesorta
 • Ikerketa grafikoa batean antolatzeko  Gowin-en "V" -a
 • Ikasleen ekoizpenak biltzeko portfolioak
 
 • Hacer conexiones con los conocimientos previos del tema
 • Mapas de conceptos
 • Organizadores gráficos para anotar resultados y obtener conclusiones
 • Formularios de planificación
 • Listas de control y rúbricas
 • Diarios de aprendizaje
 • Cuestionario CRITIC para iniciar investigaciones a partir de la lectura de un texto
 • V de Gowin para organizar gráficamente una investigación
 • Portfolios con las producciones del alumnado


Comments