Z-T Koordinazioa

BERRITZEGUNETAKO ARLO ZIENTIFIKO-TEKNOLOGIIKOAREN AHOLKULARIEN ELKARLANA
            
Arbela digitala zientzia eta matematika arloetan, Berritzeguneetako zientzia-teknonologiako aholkulariek  prestatutako site  interesgarria. Site honetan  Zientzia eta Matematikako ikasgelan arbel digitala erabiltzeko baliabideak eta proposamen didaktikoak aurkituko dituzu.


Eskola 2.0rako baliabide didaktikoak. Zientzia-Teknologia arloko aholkulari talde batek web gune hau sortu dute lan-tresna gisa.  Eskolako arlo eta ikasgaiak lantzeko IKTbidezko praktika didaktiko onak eta baliabideak biltzen ditu.


Zientziagela.  "Zientziagela" Berritzegunetako ZT eremuko aholkularien lana da. Hemen Bigarren Hezkuntzako Zientzia eta Matematikako proposamen didaktikoen biltokia duzu, orientabide metodologikoekin lotuta.


ZientziaMatBerritzegune Nagusiko Natur Zientziak, Matematika eta Teknologia Aholkulariek eta Berritzegunetako BHrako  Eremu ZT Aholkulariek burutakoa. Hemen Berritzegunetako ZT eremuko aholkularientzako berriak, baliabideak, proposamen didaktikoak eta abar eta gure koordiaziorarako Foroa mantenduko ditugu.
https://sites.google.com/site/zientziamat/home