ZIEMIA i MY‎ > ‎

WarsztatyOd września 2014 r. rozpoczynamy realizację programu  pt. Środowisko naturalne naszego regionu i jego ochrona". 

W ramach programu przeprowadzimy:

 • warsztaty dla przedszkoli i klas I-III  szkół podstawowych 
 • warsztaty dla klas IV-VI szkół podstawowych
 • warsztaty dla młodzieży starszej

 Warsztaty będą kilkugodzinne , dostosowane do wieku uczniów, prowadzone  na terenie szkół i w ich najbliższym otoczeniu.Nasi trenerzy przyjadą do Was na zaproszenie danej szkoły/ placówki opiekuńczo-wychowawczej.
Program trwa od września 2014 do czerwca 2015 r. Warsztaty dla młodzieży starszej prowadzone będą w drugim półroczu roku szkolnego 2014/2015.
Zainteresowane szkoły proszone są o zgłoszenia pocztą elektroniczną na adres ziemiaimy@wp.pl.

Prowadzenie warsztatów jest bezpłatne, szkoły udostępniają pomieszczenie do prowadzenia warsztatów .

Zajęcia przeznaczone są dla szkół z terenu województwa śląskiego, szeroko pojęty okręg katowicki. Jeżeli szkoła położona jest w odległości większej niż 25 km od siedziby stowarzyszenia) będziemy prosili o zwrot kosztów dojazdu trenera. 

Warsztaty są dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 

===========================================================

KAMPANIA Z ZAKRESU EDUKACJI GLOBALNEJ

pt. „ŚRODOWISKO JA I TY”

 

Od sierpnia 2013 r. rozpoczynamy realizację programu z zakresu edukacji globalnej  pt. "Środowisko, ja i Ty". Program dofinansowany jest z przez Fundację Edukacja dla Demokracji w ramach regrantingu środków 
z Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Projekt składa się takich działań jak warsztaty, konkurs i konferencja. Cykl warsztatów (3 warsztaty w cyklu) będzie dotyczył rozwoju zrównoważonego w kontekście edukacji globalnej (zależności globalne, zmiany klimatu i zmiany jakie powodują w krajach globalnego Południa, zasoby wody na Ziemi ,sprawiedliwy handel i certyfikat Fair Trade i nasz ślad ekologiczny), regionalny konkurs na projekt z zakresu edukacji globalnej, gdzie najlepsze prace zostaną udostępnione w formie plików pdf. lub prezentacji multimedialnych na stronie internetowej stowarzyszenia.

Uczestnicy warsztatów będą zobowiązani również do wykonania projektu z zakresu EG. Projekty (z konkursu i z warsztatów) miałyby dotyczyć zagadnienia czym jest edukacja globalna, dlaczego ma mnie to obchodzić, co mogę zrobić - wpływ jednostki na procesy globalne, jakie niesie z sobą korzyści dla mieszkańców
i globalnej Północy i globalnego Południa.

Podsumowanie konkursu wraz z prezentacją wyników chcemy połączyć z konferencją zorganizowaną
w Tygodniu Edukacji Globalnej w listopadzie br. .Konferencja byłyby to wykłady praktyków edukacji globalnej i prezentacja najlepszych projektów.

Projekt będzie na bieżąco opisywany na naszej stronie internetowej oraz w lokalnej prasie. W trakcie projektu prowadzona będzie ewaluacja nie tylko rezultatów projektu, ale także poziomu wiedzy na temat EG wśród mieszkańców Dąbrowy Górniczej. Wolontariusze przeprowadzą badanie ankietowe podczas Festiwalu Ludzi Aktywnych, który odbywa się we wrześniu.

Regulamin konkursu zostanie ogłoszony na początku  września.

Szkoły zainteresowane udziałem w programie - warsztaty proszone są o zgłoszenia do 5 września br. drogą telefoniczną lub e-mailową.Warsztaty zostaną przeprowadzone w 2 szkołach podstawowych, 2 gimnazjach i 2  szkołach ponadgimnazjalnych."Jak zmniejszyć wysypiska śmieci?"

Od listopada 2011 r. rozpoczęliśmy Kampanię Edukacyjno-informacyjną "Jak zmniejszyć wysypiska śmieci?". Kampania  składa się  z:

 • warsztatów dla dzieci najmłodszych (przedszkola i klasy I-III) "Śmieć mój wróg" 
 • 3 typów warsztatów dla dzieci starszych:
  • "Góra śmieci czyli co można zyskać, a co można stracić"
  • Zagospodarowanie odpadów - recykling
  • Reuse czyli użyj ponownie (zajęcia z artrecyklingu)

Zajęcia prowadzone są na terenie województwa śląskiego w poszczególnych szkołach. Zajęcia są bezpłatne. Szkoły znajdujące się w odległości większej niż 20 km od Dąbrowy Górniczej lub Bytomia (nie dotyczy zajęć dla dzieci młodszych) zwracają koszty dojazdu trenera. 

Nie przyjmujemy już zgłoszeń szkół na ww. warsztaty.

Do góry


Uwaga szkoły

z terenu województwa śląskiego !!!

Od października 2010 r. planowaliśmy wznowienie warsztatów. Niestety nie otrzymaliśmy dofinansowania warsztatów. Zatem możliwe jest tylko przeprowadzenie tych warsztatów w szkołach na zasadzie odpłatności. Naszą ofertę wzbogacamy o:

 • warsztaty dotyczące zasad racjonalnego odżywiania się i żywności ekologicznej.
 • zasady efektywnego uczenia się w oparciu o techniki pamięciowe.

Grupy zainteresowane prosimy o kontakt e-mailowy.

Do góry


Warsztaty zrealizowane

Do tej pory realizowaliśmy bezpłatne warsztaty dla dzieci i młodzieży:

 1. Jednodniowe warsztaty dla młodzieży nt. ochrony klimatu i zagrożenia globalnym ociepleniem. Zorganizowaliśmy 20 warsztatów m.in. w Marklowicach, Imielinie, Żarnowcu, Chorzowie i Dąbrowie Górniczej.

  Dodatkowo przeprowadziliśmy 4 warsztaty w wersji uproszczonej dla klas I-III szkół podstawowych. Odbyły się one w Lędzinach i Sławkowie.

 2. Warsztaty "Odpowiedzialne zakupy czyli mój wpływ na środowisko". Warsztaty 3-dniowe (po 1 dniu w 3 kolejnych tygodniach). Treść warsztatów:

  I. O co chodzi z tym środowiskiem?

  • ekorozwój i jego zasady
  • ekologiczny odcisk stopy
  • Co to znaczy „odpowiedzialne kupowanie”

  II. Co dalej z opakowaniami

  • reduce – ograniczaj powstawanie, reuse – używaj ponownie, recycle – odzyskuj
  • ekoznaki

  III. Żywność to też ekologia

  • co jeść żeby czuć się świetnie
  • żywnościowe pułapki m.in. GMO
  • food miles czyli podróże sałatki

  Warsztaty opracowane są w 2 wersjach, dostosowane do wieku uczestników. Warsztaty odbyły się w Dąbrowie Górniczej, Katowicach, Świerklanach i Tarnowskich Górach.

 3. Warsztaty pt. "Nowe życie śmiecia" dotyczące ponownego wykorzystania zużytych opakowań lub innych przedmiotów już bezużytecznych

  Treść warsztatów:

  1-szy dzień warsztatów

  1. Jakie odpady powstają w gospodarstwie domowym
  2. Pogadanka nt. co robić z odpadami
  3. Ćwiczenie: wykonywanie przedmiotów użytkowych z wykorzystaniem odpadów szklanych metodą decoupage

  2-gi dzień warsztatów

  1. Prezentacja dot. oznakowań na opakowaniach.
  2. Ćwiczenie: wykonywanie przedmiotów użytkowych metodą wikliny papierowej, biżuteria z papieru, inne przedmioty użytkowe.

  Odbyło się 6 cykli warsztatów w Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu i gm. Pilica

Warsztaty zostały dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Do góry