Dzialania/materialy edukacyjne  1. Publikacja nt.obszaru Natura 2000 Lipienniki w Dąbrowie Górniczej do pobrania  http://www.misjanatura.fwie.pl/index.php/pl/warsztaty/16-lipienniki/210-opis-obszaru 

  2. Prezentacje z zakresu edukacji globalnej w zakładce PREZENTACJE

  3. Projekt edukacyjno-ekologiczny "Akademia odpadowa"

  4. PUBLIKACJE Wydawnictwa Europa – BEZPŁATNIE do pobrania!!!

  5. Nasz punkt

  6. "Tiry na tory - towary na kolej!"

  7. Stanowisko Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w sprawie wycinki starych drzew i ich alei 

Do góry


18.02.2012

PUBLIKACJE Wydawnictwa Europa – BEZPŁATNIE do pobrania!!!

Wydawnictwo Europa pragnie poinformować, iż w ramach projektu realizowanego przez we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska, zostały udostępnione bezpłatne publikacje do pobrania na stronie internetowej www.konkurs-ekologiczny.pl
Zachęcamy również do pobrania na telefon komórkowy aplikacji „ENCYKLOPEDIA EKOLOGIA”, która dostępna jest bezpłatnie w sklepie Android Market.
Dla wszystkich osób, które skorzystają z możliwości pobrania z Android Market naszej aplikacji na telefon komórkowy, przygotowaliśmy nagrodę – jest to pełny „Słownik angielsko-polski polsko-angielski” w formacie pdf.
Warunkiem otrzymania nagrody jest poinformowanie nas drogą mailową (biuletyn@wydawnictwo-europa.pl) o pobraniu aplikacji oraz
odpowiedź na pytanie „Jakie jest pierwsze hasło na literę A”.
Polecamy!

Wydawnictwo EUROPANasz punkt edukacyjny działa !!!

Dwa razy w tygodniu będą odbywały się warsztaty ekologiczne dla małych grup na tematy zaproponowane przez uczestników. Zapraszamy: każdy wtorek w godz. 1200 - 1500 oraz w każdy czwartek 900 - 1200.

Proponujemy warsztaty dot. robienia papieru czerpanego z makulatury, doświadczenia z energią odnawialną, obserwacje meteorologiczne, oszczędzanie wody itp.

Można przyjść i sprawdzić pH gleby w swoim ogródku (przynieś próbkę gleby) czy sprawdzić zawartość różnych jonów w wodzie np. ze swojego kranu.

W dalszym ciągu czynna jest biblioteczka ekologiczna i można korzystać z czasopism ekologicznych.

Zapraszamy na ul. Morcinka do Zespołu Szkół nr 3 - punkt znajduje się na I piętrze w obiekcie sportowym. W przypadku grup prosimy o wcześniejsze zapisy telefoniczne tel. 505 436 790.

Czekamy też na nieużywane telefony komórkowe.

Działalność punktu dofinansowana jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Do góry


"Tiry na tory - towary na kolej!"

Tiry na tory

Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) z Łodzi, prowadzi kampanię “Tiry na tory”. Poczytaj o akcji na ich stronie internetowej www.tirynatory.pl .

Tiry na tory - towary na kolej! Podpisz petycję wzywającą Premiera do uczynienia tego hasła zasadą polskiej polityki transportowej. Dołącz do 70000 osób domagających się transportu bardziej przyjaznego ludziom i środowisku.

Podpisz tutaj: przyłącz się

Do góry


Katowice, 2011.06.02

Stanowisko Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w sprawie wycinki starych drzew i ich alei

W krajach należących do Unii Europejskiej Polska zajmuje pierwsze miejsce w liczbie osób poszkodowanych w wypadkach drogowych. Jest to problem, któremu powinny przeciwdziałać odpowiednie urzędy państwowe, samorządowe oraz służby powołane do egzekwowania obowiązującego prawa. Do głównych przyczyn powodujących zdarzenia na drogach zaliczyć można nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów (głównie przekraczanie dopuszczalnych prędkości), brawurowa jazda, prowadzenie pojazdów po spożyciu alkoholu. Wpływa na to również niezbyt czytelne oznakowanie dróg oraz ciągle wzrastający udział w ruchu wielkich samochodów ciężarowych. Często jako przyczynę wypadków drogowych podaje się obecność drzew na poboczach. Prowadzona od szeregu lat, a szczególnie nasilona w ostatnim czasie modernizacja szlaków komunikacji drogowej, związana z poszerzaniem pasów ruchu oraz poprawą jego bezpieczeństwa coraz częściej prowadzi do decyzji o usuwaniu przydrożnych drzew i to zarówno pojedynczych okazów jak i całych szpalerów. Niekiedy dotyczy to bardzo sędziwych osobników oraz cennych, z przyrodniczego punktu widzenia, alei. Zdajemy sobie sprawę, iż w wielu przypadkach konieczność poszerzenia pasa ruchu wymusza, przy braku alternatywy, usunięcie niektórych osobników czy grupy drzew. Decyzje takie podejmowane są w uzgodnieniu z Regionalna Dyrekcją Ochrony Środowiska. W wielu jednak przypadkach podejmowanie przez miejscowe samorządy decyzji o usuwaniu tych elementów wydaje się zbyt pochopne. Szczególnie dotyczy to przypadków, gdzie podstawowym argumentem wysuwanym przez decydentów jest konieczność poprawy bezpieczeństwa ruchu. Wycinka przydrożnych drzew jako przeciwdziałanie wypadkom jest nie tylko błędne, lecz wręcz szkodliwe dla użytkowników dróg. Rzeczywiste przyczyny zdarzeń drogowych i rola zadrzewień przydrożnych wzdłuż szlaków komunikacyjnych były analizowane w wielu krajach, w tym również Europy. Wyniki można odnaleźć m.in. w publikacji Haliny B. Szczepanowskiej z 2008 roku pt. „Drzewa w otoczeniu ulic – problemy inżynieryjne, społeczne, ekonomiczne oraz bezpieczeństwa” (Człowiek i Środowisko. 32 (3-4): 87-107). Przytoczyć tutaj można jeden tylko fragment tego opracowania: „Jak wynika z wymienionych badań, na 265 tysięcy zbadanych wypadków, kolizje z drzewami stanowiły 4,5% wszystkich wypadków, w tym śmiertelne 1,2%, a ciężkie 2,9%. Natomiast w relacji do zderzeń ze wszystkimi obiektami na poboczach dróg i chodników, jak latarnie, słupy, znaki drogowe, wszelkiego rodzaju bariery itp., uderzenia w drzewa stanowiły 11,1%. Wszystkie śmiertelne wypadki zderzeń z drzewami dotyczyły szybkości ponad 70 km/godz., co przekraczało dozwolone szybkości w danych miejscach”.

W związku z tym, członkowie Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Katowicach wyrażają głęboki niepokój pogłębiającej się praktyce, nie tylko w naszym regionie, masowej wycinki drzew bez dostatecznego udokumentowania takiej potrzeby. Zwracamy się w tym miejscu do wszystkich organizacji pozarządowych które związane są ochrona przyrody w województwie śląskim o szczególnie wnikliwe analizowanie prowadzonych w miejscach swojego działania zamierzeń i prac prowadzonych przez różne instytucje, wynikiem których są problematyczne decyzje o usuwaniu drzew i ich szpalerów zarówno wzdłuż dróg jak również na terenach zieleni urządzonej gmin i miast. Należy pamiętać, iż w ten sposób może dojść do bezpowrotnego zniszczenia krajobrazu będącego naszym dziedzictwem przyrodniczym i kulturowym zaś osiągnięte doraźne korzyści będą niewspółmiernie niskie do poniesionych strat.

Prezentowane stanowisko jest zbieżne ze stanowiskiem Działu Przyrody Muzeum Górnośląskiego, Górnośląskiego Koła Ornitologicznego, Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody.


Przewodniczący Regionalnej Rady Ochrony Przyrody

Prof. dr hab. Aleksander Herczek

Do góry