סיור וירטואלי בזיכרון יעקב

לכבוד החגיגות ביישוב הוזמנו לבקר ברחבי המושבה תלמידים מבתי ספר אחרים.
לקראת הסיורים שהם יערכו במושבה הכנו סיור וירטואלי אשר יאפשר הכרות עם חלק מן האתרים המצויים במושבה.
הנכם מוזמנים לסייר ולהכיר את המושבה. 
לתחילת הסיור..... עברו לדף הבא.

תת-דפים (1): אתרים בזכרון
Comments