Hufiec Lubaczów
 
NIP: 813-02-68-490    REGON: 180293034      KRS:0000296261
 
  dla
        ZHP Lubaczów  KRS: 0000296261    
organizacja: Hufiec Lubaczów
 
        Dziękujemy
 

 Aktualności

  18 Grudnia Betlejemskie Światło Pokoju trafi do naszego hufca Uroczyste przekazanie w Lubaczowskiej Konkatedrze o godzinie 18:00 podczas Mszy świętej.


Misja Związku Harcerstwa Polskiego:
 
        Naszą misją jest wychowanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju
 i kształtowaniu charakteru poprzez stawianie wyzwań.
 


 
    


 

 
 
 
 
 

Kontakt:
 
Komenda Hufca Lubaczów
ul. 3-go Maja 6
37-600 Lubaczów
 tel: 510592584
e-meil: lubaczow@zhp.pl
 
 
 
 
 

Comments