Θερμότητα και θερμοκρασία

                 Μαθαίνω ότι,
 
κάνε κλικ
 
κάνε κλικ
http://etaksi2011.files.wordpress.com/2012/01/snap15.jpg?w=500&h=331
 
Πατήστε εδώ και  δείτε τις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας
 στη Γη για κάθε μήνα που επιλέγετε.
 
Θερμότητα και θερμοκρασία είναι διαφορετικές έννοιες.
Η μεν θερμότητα είναι μορφή ενέργειας,
η δε θερμοκρασία ιδιότητα και μέγεθος.

 

    Η θερμοκρασία είναι η φυσική ιδιότητα που βασικά προσδιορίζει τις έννοιες του ζεστού και του κρύου. Για παράδειγμα, το σώμα με την μεγαλύτερη θερμοκρασία έναντι άλλου ή άλλων λέγεται θερμότερο (πιο ζεστό).

 
Αρχείο:Translational motion.gif
 
    Θερμότητα ονομάζεται η ποσότητα ενέργειας (θερμικής ενέργειας) που ακτινοβολεί κάθε υλικό σώμα με συνέπεια να μεταφέρεται μεταξύ όμορων σωμάτων ή μορίων λόγω της διαφοράς θερμοκρασίας των.


Γενικότερα, με τον όρο θερμότητα μπορούμε να ορίσουμε τη μεταφορά ενέργειας από ένα σύστημα προς το περιβάλλον του,
 σαν συνέπεια μόνο της διαφοράς θερμοκρασίας.
 

Βίντεο YouTube

 

Βίντεο YouTube

 


     Η ιστορία του θερμομέτρου είναι η ιστορία της αναζήτησης ενός αντικειμένου και ακριβούς τρόπου μέτρησης της θερμοκρασίας. Το πρώτο θερμόμετρο κατασκευάστηκε από τον Γαλίλαίο.   
  

http://1.bp.blogspot.com/-5NNCL-0_Ixk/Ty-fpa0HWKI/AAAAAAAABBA/W5Emrjn-w_M/s1600/galileo01.jpg

Μια προσομοίωση του Θερμομέτρου του Γαλιλαίου στο Scratch website  http://scratch.mit.edu/projects/chalkmarrow/27574

 
    Εκτός από την επιλογή του είδους του θερμομέτρου απαραίτητη είναι επίσης η βαθμολόγηση του. Αρχικά για τη βαθμολόγηση του θερμομέτρου επιλέχτηκε μια κρύα ημέρα του χειμώνα και μια ζεστή μέρα του καλοκαιριού. Αυτή η επιλογή ωστόσο ήταν αόριστη. Για μεγαλύτερη ακρίβεια επιλέχθηκε η θερμοκρασία του χιονιού.
 
 

 

Βίντεο YouTube

 

Βίντεο YouTube