Ustawa 2.0‎ > ‎

Listy czasopism i wydawnictw

§ 6. 1. Wykaz czasopism obejmuje:

1) czasopisma naukowe, które zostały ujęte w międzynarodowej bazie:

a) Scopus – jeżeli posiadają status czasopisma aktywnego,
b) Science Citation Index Expanded,
c) Social Sciences Citation Index,
d) Arts & Humanities Citation Index,
e) Emerging Sources Citation Index;

2) recenzowane materiały z konferencji międzynarodowych, które zostały ujęte w międzynarodowej bazie DBLP Computer Science Bibliography, w przypadku konferencji uwzględnionej w The Computing Research and Education Association of Australasia (CORE);

3) czasopisma naukowe będące przedmiotem projektów finansowanych w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”, o którym mowa w art. 401 ustawy, w ostatnim konkursie poprzedzającym udostępnienie wykazu czasopism w Biuletynie Informacji Publicznej.

2. Wykaz czasopism może obejmować zagraniczne czasopisma naukowe ujęte w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+) oraz nieujęte w bazach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jeżeli jest to uzasadnione pozycją tych czasopism.

Arts & Humanities Citation Index - Journal List 1 (
załącznik nr 1).

Arts & Humanities Citation Index - Journal List 2 (załącznik nr 2).

Arts & Humanities Citation Index - Journal List 3 (załącznik nr 3).

Arts & Humanities Citation Index - Journal List 4 (załącznik nr 4).

Emerging Sources Citation Index - Law Journal List (załącznik nr 5).

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (załącznik nr 6).

Science Citation Index Expanded - History & Philoposhy of Science Journal List (załącznik nr 7).

Scopus (załącznik nr 8).

Social Sciences Citation Index - History of Social Sciences Journal List (załącznik nr 9).

Social Sciences Citation Index - Law Journal List (załącznik nr 10).

Wykaz czasopism prawniczych z bazy Scopus (załącznik nr 11).

Wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe (załącznik nr 12).
Ċ
Maciej Duda,
4 gru 2018, 09:54
Ċ
Maciej Duda,
4 gru 2018, 09:54
Ċ
Maciej Duda,
4 gru 2018, 09:55
Ċ
Maciej Duda,
4 gru 2018, 09:55
Ċ
Maciej Duda,
3 gru 2018, 07:43
Ċ
Scopus.pdf
(8441k)
Maciej Duda,
16 lut 2019, 09:15
Ĉ
Maciej Duda,
3 gru 2018, 07:23
Ċ
Maciej Duda,
20 sty 2019, 03:34