EDYCJA IV - FINALIZACJA

Czas trwania: czerwiec - grudzień 2009

Cel: Kontynuacja działań z poprzednich edycji i uroczyste uruchomienie systemu fotowoltaicznego.

Podjęte działania:
     • przyłączenie systemu fotowoltaicznego do sieci elektroenergetycznej
     • obserwacja pracy systemu
     • akcja sadzenia lasu
     • uroczyste uruchomienie systemu fotowoltaicznego
     • prezentacje poświęcone projektowi i zagadnieniom związanym z ochroną środowiska i odnawialnymi źródłami energii

Podpięcie systemu ogniw słonecznych do sieci jest niezbędne, aby szkoła mogła korzystać z produkowanego prądu bez konieczności magazynowania go w akumulatorach (koszty zakupu, serwisowania i utylizacji).

Artykuły o tej edycji:

 1. Zwycięstwo w konkursie grantowym
 2. Zmiana terminu uroczystego uruchomienia systemu PV
 3. 3. akcja sadzenia lasu
 4. Układ monitorujący systemu PV


Uruchomienie PV 19.05.2011