Szkoła ZEROemisyjna - EDYCJA II - SŁONECZNA ENERGIA

Czas trwania: czerwiec - grudzień 2009

Cel: Stworzenie badawczego systemu fotowoltaicznego (produkującego prąd elektryczny ze słońca) i obserwacja jego pracy.

Podjęte działania:
     • znalezienie wykonawcy systemu fotowoltaicznego wraz z układem pomiarowym
     • skonstruowanie powyższego zestawu
     • obserwacja pracy systemu
     • prezentacja dla nauczycieli biologii (.2009)
     • prezentacja dla uczniów LO IV w Bielsku-Białej
     • prezentacja dla uczniów Gimnazjum KTK (26.03.2009)


Istotą drugiej edycji było zastosowanie odnawialnego źródła energii w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych na skutek korzystania przez szkołę z prądu elektrycznego produkowanego metodą konwencjonalną. Stworzono zatem badawczy system fotowoltaiczny wraz z urządzeniem monitorującym jego pracę. Każda z tych odsłon dofinansowana była z konkursu grantowego „Moje silne drzewo” (organizator: Fundacja Nasza Ziemia, fundator: Żywiec Zdrój), w którym realizatorzy dwukrotnie wywalczyli grant w wys. 4000 zł.

Artykuły o tej edycji:

Prezentacja w Liceum Ogólnokształcącym nr 4 im. Komisji Edukacji Narodowej