Kampanje


https://sites.google.com/site/zenskicentarue/kampanje/podru%C5%BEina.jpg?attredirects=0

8. mart 2016. -  Akcija prikupljanja potpisa za postavljanje obeležja ženama iz Užičke ženske podružine (1878-1941) i prodajni štand proizvoda od recikliranog tekstila za podršku žrtvama porodičnog nasilja. 

Užička ženska podružina je najstarije udruženje žena u Užicu, osnovano 2.februara 1878. sa ciljem “usavršavanja ženskog pola i osnivanja škole”. Podružina se tokom svog višedecenijskog postojanja i rada požrtvovano i nesebično borila da se u jednoj patrijarhalnoj sredini, kakvo je bilo Užice, izbori da srpske žene izađu iz anonimnosti u kojoj su do tada živele. Najvažniji cilj Podružine bio je otvaranje Ženske radeničke škole “u kojoj bi se ženska deca spremala i upućivala za dobre i valjane radenice”. Škola je počela sa radom 1.oktobra 1884. O humanitarnom i prosvetnom radu njihove Organizacije možete pročitati na linku.
Intervju Prof.dr Nevene Petrušić - Vesti 01.02.2013.

24.01.2013. u Gradskoj kući održan je Okrugli sto: Uloga Poverenika za zaštitu ravnopravnosti u suzbijanju diskriminacije i ostvarivanja ravnopravnosti.  

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, prof.dr Nevena Petrušić, je u jednosatnom izlaganju sa puno egzaktnih podataka vrlo inspirativno govorila o ulozi ove institucije u suzbijanju diskriminacije kao i o načinima prepoznavanja diskriminacije.

Između ostalog Poverenica je prisutnima predočila ulogu i značaj potpisivanja Evropske Povelje.
S obzirom na to da su kampanje jedan od metoda kojima se može ostvariti uticaj na procese dešavanja promena u društvu, ŽCU je učestvovao u brojnim kampanjama koje su tokom godina sprovodile OCD. Neke od kampanja u kojima je ŽCU učestvovao:
  • Za monitoring propisa i budžeta sa aspekta ženskih prava: Ženski fond;

  • Za povećano učešće građana u javnim politikama i budžetima;

  • Akcije i kampanje protiv nasilja nad ženama: 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama;

  • Kampanje za priznavanje prava, vidljivost ženskog stvaralaštva i političke borbe, kroz obeležavanje važnih datuma iz istorije žena.