Kampanje


Intervju Prof.dr Nevene Petrušić - Vesti 01.02.2013.

24.01.2013. u Gradskoj kući održan je Okrugli sto: Uloga Poverenika za zaštitu ravnopravnosti u suzbijanju diskriminacije i ostvarivanja ravnopravnosti.  

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, prof.dr Nevena Petrušić, je u jednosatnom izlaganju sa puno egzaktnih podataka vrlo inspirativno govorila o ulozi ove institucije u suzbijanju diskriminacije kao i o načinima prepoznavanja diskriminacije.

Između ostalog Poverenica je prisutnima predočila ulogu i značaj potpisivanja Evropske Povelje.S obzirom na to da su kampanje jedan od metoda kojima se može ostvariti uticaj na procese dešavanja promena u društvu, ŽCU je učestvovao u brojnim kampanjama koje su tokom godina sprovodile OCD. Neke od kampanja u kojima je ŽCU učestvovao:
  • Za monitoring propisa i budžeta sa aspekta ženskih prava: Ženski fond;

  • Za povećano učešće građana u javnim politikama i budžetima;

  • Akcije i kampanje protiv nasilja nad ženama: 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama;

  • Kampanje za priznavanje prava, vidljivost ženskog stvaralaštva i političke borbe, kroz obeležavanje važnih datuma iz istorije žena.