Osnivačka skupština - 18. mart 1998. godine

 
Ženski centar Užice (ŽCU) registrovan je 4. avgusta 1998. godine, kao rezultat inicijative 15 žena čiji je cilj bio da se u lokalnoj sredini progovori o realnom položaju žena, njihovim ženskim ljudskim pravima i sposobnostima, te da se ojača žensko samopouzdanje, da se žene aktiviraju u ostvarivanju sopstvenih prava i da se ekonomski osnaže.

Osnovni cilj organizacije je da unapredi položaj i kvalitet života žena, a posebno žena iz ugroženih grupa, kroz:

a) prepoznavanje potreba i problema žena, ali i njihovih potencijala, te podizanje svesti u javnosti o njihovom položaju i povećanje vidljivosti ovog pitanja kod kreatora politika i

b) organizovanje žena za ekonomsko osnaživanje, osamostaljivanje i povezivanje sa drugim organizacijama i uključivanje u žensku mrežu na regionalnom i nacionalnom nivou.Ženski centar Užice je obeležio 15 godina od kako se 15 žena, među kojima su Radmila Gujaničić, Snežana Marinković  i Slavica Simić, 1998. godine upustilo u osmišljavanje plana i programa koji će poboljšati položaj žena u Užicu, Zlatiborskom okrugu i u Srbiji.

Žene su se u Užicu, od 4. avgusta 1998. godine, okupljale svake srede na radionicama i razgovorima koji su privlačili pažnju sve većeg broja žena.

Upoznavanje sa potrebama žena u lokalnoj zajednici rezultiralo je 2000. godine stvaranjem zdravstvenog, ekonomskog i obrazovnog programa, osmišljenih sa ciljem da se žene osnaže i da se njihov položaj poboljša na putu do rodne ravnopravnosti.

Priloge sa događaja možete pogledati na sledećim linkovima:

Radio Luna

 


Preduzetništvo


https://sites.google.com/site/savetzaravnopravnostpolovauzic/