Poštovane sugrađanke i poštovani sugrađani, obaveštavamo vas da je u našem Gradu uspostavljen SOS telefon koji obuhvata psihološku i pravnu podršku za žrtve nasilja. 

Ženski centar Užice je dobio licencu za pružanje usluge SOS telefona za osobe sa iskustvom nasilja u porodici, nakon dve i po godine rada. Dobijanjem licence za ovu uslugu Ženski centar Užice je postao deo sistema socijalne zaštite, što znači da ispunjava sve standarde i uslove za pružanje ove usluge propisane od strane Ministarstva za rad, boračka i socijalna pitanja.

08.09.2016. - U organizaciji Ženskog centra Užice održan je Okrugli sto sa temom „Kako poboljšati zaštitu žena žrtava nasilja i žrtava porodičnog nasilja na Zlatiborskom okrugu - Regionalizacija SOS telefona?“

Na Okrugli sto su pozvani predstavnici devet lokalnih samouprava Zlatiborskog okruga sa ciljem razmatranja mogućnosti za regionalizaciju SOS usluge za osobe sa iskustvom nasilja u porodici i partnerskim odnosima. Razlozi za otvaranje ovog dijaloga su pored unapređenja zaštite osoba sa iskustvom nasilja i održivost rada SOS telefona kao usluge, jer SOS telefon se finansira sredstvima Grada Užica, a od početka rada na njega se javljaju gađani i građanke svih opština Zlatiborskog okruga.

Na Okruglom stolu su predstavljena strateška i zakonska dokumenta kao osnov za regionalizaciju i mogućnost da lokalne samouprave udruživanjem sredstava dobiju uslugu za svoje građane sa manje sredstava, koristeći već izgrađene kapacitete SOS službe Ženskog centra Užice. Prezentovana je Regionalna strategija socijalne zaštite, Zakon o socijalnoj zaštiti i mogućnosti korišćenja Namenskih transfera RS za oblast socijalnih usluga. Učesnicima je predstavljen način pružanja usluge i značaj koji ona ima za žrtve nasilja. Istaknuto je da je od 01.08.2015. do 31.07.2016. bilo preko 700 poziva. Pored informacija, psihološke i pravne pomoći  ženama je pružena podrška i u zapošljavanju, zapošljavanju članova  porodice, ostvarivanju prava na penziju, ostvarivanju svojinskih prava. Istaknut  je nedostatak sigurnih prostora za smeštaj žena u slučajevima akutnog nasilja. Takođe bilo je reči koliki značaj ima u podizanju svesti javnosti obaveštavanje putem medija i štampanog materijala distribuiranog uz račune Infostana i da je obaveštavanje učinilo da se broj poziva povećao za dva i po poziva dnevno.


Predstavnici prisutnih lokalanih samouprava su se složili da je zaštita žrtava od nasilja veoma potrebna i da je potrebno nastaviti dijalog na ovu temu. U narednom periodu od strane Ženskog centra Užice uz podršku Grada Užica biće upućene inicijative svim lokalanim samoupravama na Zlatiborskom okrugu za regionalizaciju ove usluge koje će sadržati predloge sa dopunu Odluka o socijalnoj zaštiti i predlog finansijske konstrukcije za rad SOS telefona. Ukoliko bi lokalne samouprave prihvatile ovu inicijativu ispunile bi zakonske obaveze koje proizilaze iz Zakona o socijalnoj zaštiti RS i Zakona o ratifikaciji Konvencije Saveta Evrope o borbi i sprečavanju nasilja prema ženama i u porodici, a podelom troškova usluga bi svaku LS koštala manje.YouTube видео


YouTube видеоYouTube видео


Radio Luna

Radio Luna

Infoera


SOS telefon - RTS - Ovo je Srbija 23. 10. 2015..mp4
21.10.2015. - U okviru aktivnosti promocije SOS telefona za osobe sa iskustvom nasilja, članice Ženskog centra Užice su imale uličnu akciju deljenja letaka i razgovora sa građanima/kama na temu nasilja. Tom prilikom podeljeno je preko 500 lifleta, a građani/ke će o akciji i uslugama SOS telefona moći da saznaju više iz medijskih priloga. Događaj je organizovan u svrhu podizanja nivoa informisanosti građana/ki o postojanju SOS telefona za prijavu nasilja u porodici i partnerskim odnosima, kao i preventivno delovanje i podizanje svesti lokalne zajednice o neprihvatljivosti porodičnog i rodno zasnovanog nasilja.

Užička nedelja


Finansijska podrška


Grad Užice

UNDP Srbija

http://www.cajetina.org.rs/
Opština Čajetina

http://arilje.org.rs/
 Opština Arilje

http://www.pozega.org.rs/
Opština Požega